vadär.se

Tandvårdsbidrag

Tandvårdsbidrag

Tandvårdsbidrag

Det statliga tandvårdsstödet är en reform som ska göra det möjligt för alla i Sverige att ta hand om sina tänder genom att besöka tandläkare och tandhygienist regelbundet. Med tandvårdsstödet blir inte undersökningen så dyr, har du mindre behov och går vartannat år blir det oftast helt kostnadsfritt. 

Vad är tandvårdsbidrag

Tandvårdsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som betalas ut direkt till tandvårdsmottagningen och är tänk att täcka delar eller hela kostnaden för tandvård. Det finns för att göra tandvård tillgängligt för alla, även de med sämre ekonomi och göra munhälsan bättra hos befolkningen. Du får tandvårdsbidraget automatiskt varje år och du behöver inte själv göra något för att använda tandvårdsstödet, oftast frågar tandläkaren på mottagningen du besöker om du vill använda det. Skulle tandvårdsmottagningen inte själva ta upp frågan om bidraget kan du själv be om att få använda det vid ditt besök.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget är den del av tandvårdsstödet som alla bokförda i Sverige får, en årlig summa pengar som du kan använda till de flesta behandlingar hos tandläkare eller tandhygienist. Bidraget förnyas den 1 juli varje år och det är möjligt att spara det under ett år och slå ihop det med nästa års tandvårdsbidrag och du kan då använda dubbelt bidrag vid nästa besök. 

Hur mycket kan jag få?

Hur stor summan för ditt tandvårdsbidrag är beror på hur gammal du är och bidraget ska dras av automatiskt oavsett om du besöker folktandvården eller en privat mottagning. Vill du jämföra priser hos olika tandläkare kan du kolla på tandpriskollen innan du bokar en tid. 

Så mycket får du i ATB baserat på din ålder 

 • 0-22 år gratis tandvård
 • 23–29 år 600 kr per år
 • 30–64 år 300 kr per år
 • 65 år och äldre 600 kr per år


Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att det finns ett tak på dina tandvårdskostnader och hur mycket du får betala per år. När dina kostnader för tandvård under en 12-månaders period når en viss nivå tar Försäkringskassan över en del av dina kostnader. För att kunna ta del av högkostnadsskyddet ska du ha fyllt 24 år och vara försäkrad i Sverige. 

När gäller det?

Din tandläkare eller tandhygienist kan ge dig information om vilka typer av behandling som ger rätt till ersättning för högkostnadsskyddet. Tandvård kopplad till sjukdomar omfattas inte av tandvårdens högkostnadsskydd. Du betalar istället regionens vanliga patientavgift och regionens högkostnadsskydd för patientavgifter gäller.

Du får själv stå för kostnader som är på sammanlagt 3000 kronor efter det får du ersättning för: 

 • 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor
 • 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor


Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

För de som behöver mer tandvård än normalt finns det ett särskilt tandvårdsbidrag som innebär att man får ett extra bidrag per år som ska täcka dessa kostnader. Bidraget riktar sig till personer som får nedsatt munhälsa på grund av vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar. 

Det särskilda tandvårdbidraget är 600 kronor per halvår och det utbetalas den 1 januari och den 1 juli varje år. Man kan välja att ta ut delar av det vid ett besök men du kan inte spara bidraget från ett halvår till nästa och du måste vara minst 24 år, bosatt och försäkrad i Sverige. Hos Socialstyrelsen hittar du mer information om det statliga tandvårdsstödet. 

Om du lider av något av följande har du oftast rätt till STB:

 • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • Strålbehandlingar runt öron, näsa, mun och hals som leder till muntorrhet
 • Sjögrens syndrom
 • Du behöver syrgas eller näringsdryck på grund av lungsjukdom
 • Lider av cystisk fibros, ulcerös colit eller crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna på grund av ätstörningssjukdomar 
 • Svårinställd diabetes
 • Genomgår dialysbehandling
 • Genomgått en organtransplantation

Vid vilken typ av tandvård kan jag nyttja tandvårdsbidraget?

Du kan använda tandvårdsbidraget till undersökningar, förebyggande behandlingar, bettskenor och all annan tandvård som ger rätt till det statliga tandvårdsstödet. Behandlingarna ska främja god munhälsa och inte vara främst estetiska. Har du tandvård på abonnemang kan du välja att använda ditt bidrag som delbetalning. Har du frågar om det täcker specifika behandlingar kan du rådfråga din tandläkare eller tandhygienist. 

Undersökningar och behandlingar

När du besöker tandvårdsmottagning täcker bidraget de flesta rutinmässiga behandlingar och undersökningar som utförs av tandläkare eller tandhygienist. Det är referenspriset som försäkringskassan satt som styr vad bidraget räcker till, om du går till en tandläkare som tar mer än referenspriset täcker bidraget inte lika mycket. 

Regelbundna undersökningar och förebyggande behandlingar täcks alltid av det statliga tandvårdsstödet

 • som kontroll av tänder och tandkött
 • Röntgenbilder och rengöring av tänderna 
 • Fluorbehandlingar, tätningar och tandstensborttagning
 • Större tandbehandlingar som fyllningar, rotfyllningar och kronor 


Akut tandvård

I vissa specifika fall kan du använda dig av bidraget för akut tandvård, exempelvis vid mycket tandvärk, dra ut visdomständer eller en pågående infektion i munnen. Det är dock viktigt att du kollar med din tandläkare om det ingår innan du gör behandlingen, vissa mottagningar har andra regler för den akuta tandvården. 

Bidraget gäller inte för

Du får inte använda ditt tandvårdsbidrag till kosmetisk tandvård och behandlingar som tandläkaren anser vara överflödiga eller inte nödvändiga som att bleka tänderna, men det innefattar också behandlingar som: 

 • Tandreglering för enbart estiskt ändamål 
 • Kostnaden för kosmetiska tandproteser
 • Tandvård som utförs utanför Sverige