vadär.se

Differens – matte

Hem > Differens – matte

Differens – matte

Kommer du ihåg matten från lågstadiet? Differens är vad du fått om du subtraherat ett tal från ett annat, men pratar vi då om plus eller minus? Damma av kunskaperna och lär dig mer om subtraktion!

Vad är differens?

Differensen är det tal som erhålls om man subtraherar en subtrahend från en minuend. Låter det som rena grekiskan? Men om vi säger att differensen är det som blir kvar om du tar ett tal minus ett annat tal, då hajar du nog direkt!

I vilket räknesätt beräknar man en differens?

Differens räknas ut med hjälp av räknesättet subtraktion, där subtraktionsoperationen betecknas med ett minustecken. Några räkneexempel:

  • 5-2=3
  • 48-19=29
  • 4-(-6) =10.

Hur räknar man ut differensen?

Subtraktion innebär att man drar bort ett antal (subtrahend) från en befintlig mängd (minuend). Till exempel:

  • 8-5=3


Om minuenden är negativ, till exempel -2, så blir resultatet dock en ökning av mängden (”två minus blir plus”). Till exempel:

  • 2-(-2) =2+2=4