Vad är sociala medier?

Vad är? / Internet  / Vad är sociala medier?
Besöka sociala nätverksplatser

Vad är sociala medier?

Sociala medier betecknar webbplatser och mobila appar med vars hjälp människor kan interagera i mänskliga sociala nätverk och, i motsats till traditionella medier, bidra med användargenererat innehåll. Sociala medier kan innefatta Internetforum, sociala nätverkstjänster, bloggar, vloggar, wikier, poddradio och artikelkommentarer. Sociala medier som teknik är exempel på Webb 2.0.

Sociala medier påverkar inte bara vår personliga kommunikation. de påverkar också de traditionella medierna. Unsplash cc-licens: Samuel Zeller. För många. En tredje definition är “Sociala medier betecknar digitala kanaler som genom att . Liksom vanliga bloggare delar mikrobloggaren med sig av vad den gör.

sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Att nätverka via sociala medier som Facebook, Twitter och LinkedIn är spännande kanaler. nätverk, där människor ”träffas”, berättar vad de gör, diskuterar. Sociala medier — vad gör vi och vad har det.

har använt sociala medier någon gång. Hur ofta har du använt sociala medier de senaste 12 månaderna? 21. Definition av sociala medier. de betecknar digitala kanaler som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll.

Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationsverktyg där ett stort fokus ligger på konversation mellan. Adam reser till mörkrets hjärta Silicon Valley för att snoka. Vad är det de vet som inte vi vet? För att utmana sina förutfattade meningar testar. Den traditionella mediemodellen bygger på en producent som sänder till en passiv mottagare. Men i de sociala medierna bollas all information. Det finns många definitioner på sociala medier. I medierna definieras sociala medier ofta utgående från enskilda program eller nätgemenskaper, inte som ett. Läraren kan visa bilden och resonera med eleverna om vad som händer om de .

Det finns barn och ungdomar som har tusentals följare på sociala medier. Du är med stor sannolikhet insatt i att det finns sociala medier. Även om du undrar frågan vad är sociala medier, finns det en viss sannolikhet i att du kan nämna. Fler och fler tar ställning till vad som ska hända med deras sidor på sociala medier efter att de har dött, säger Ulf Lernéus, förbundsdirektör på. Beskrivning av samhällsfrågan. Gott eller ont. möjligheterna med sociala medier är oändliga. Hur kan vi använda sociala medier på ett innovativt sätt för att. Social Media Academy.

webbutbildning med personlig handledning för dig. Jobbar du som beställare av sociala medier och vill få bättre koll på vad det är ni. Sociala medier är ett samlingsnamn på kanaler som tillåter användare att kommunicera. Vad kännetecknar sociala medier och vilka möjligheter bär dessa.

Surfa fritt på några av de mest populära sociala medierna i hela EU/EES, utan att din surfmängd används. Ingår med alla Mobil Komplett-abonnemang. bilder, berätta vad vi gör eller bara visa var vi befinner oss. Kommunikationen i sociala medier sker i alla tänkbara syften mellan vänner, bekanta, främlingar.

Sociala medier (singular: socialt medium) betecknar webbplatser och mobila appar med vars hjälp människor kan interagera i mänskliga sociala nätverk och, i motsats till traditionella medier, bidra med användargenererat innehåll. Sociala medier kan innefatta Internetforum, sociala nätverkstjänster, bloggar, vloggar, wikier, poddradio och artikelkommentarer. Sociala medier som teknik är exempel på Webb 2.0.

En annan definition är ”Sociala medier är demokratisering av innehåll och förståelse för den roll människor spelar i arbetet med att inte bara läsa och sprida information, utan också hur de delar och skapar innehåll för andra att delta i.”

En tredje definition är “Sociala medier betecknar digitala kanaler som genom att kombinera teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll, underlättar skapande, publicering och delning av information i virtuella gemenskaper.”

Idag använder många företag och organisationer sociala medier för att kommunicera med sina målgrupper, eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram och skapa en dialog. Den populäraste metoden för att marknadsföra i sociala medier är viral marknadsföring.

Det relaterade begreppet socialt nätverk är ibland ett informationstekniskt begrepp synonymt med sociala medier, ibland ett sociologiskt begrepp som åsyftar mänskliga kontaktnät generellt.

Sociala medier är ett nytt och växande verktyg inom marknadsföring.

Internetforum som är tillgängliga för allmänheten regleras av BBS-lagen.

Undersökningen Svenskarna och internet visade 2017 att användningen av sociala plattformar och nätverk ökade under 2010-talet. På frågan ”Hur ofta besöker du sociala nätverksplatser?” svarade 81 procent av de svenska internetanvändare att de minst någon gång gjorde det. 56 procent av dem använde sociala nätverk varje dag vilket var dubbelt så många som år 2010 då siffran låg på 28 procent. Samma undersökning visade även att Facebook var den sociala plattform som flest (74 %) använde. Mer än hälften av alla svenska internetanvändare använde Instagram (53 %).

Internetforum – är en webbaserad vidareutveckling av 1980- och 90-talens elektroniska anslagstavlor (BBS:er, Usenet news och annan gruppvara). De utgör den enklaste formen av online communities, där människor med ett gemensamt intresse kan byta åsikter med varandra och dela filer. Ofta använder personer en pseudonym som användaridentitet. Personer som fungerar som moderatorer kan radera olämpliga inlägg och (om forumet är inloggningsskyddat) stänga av användaridentiteter som avsiktligt provocerar fram stridigheter (Internet-troll) eller gör olagliga inlägg.

Sociala nätverkstjänster – är online-communities särskilt utformade för att bygga och underhålla mänskliga sociala nätverk. Vanligen använder personer sitt verkliga namn som användaridentitet, och laddar upp ett verkligt porträttfoto och verkliga kontaktuppgifter till sin profilsida. Användarna knyter band med nya och gamla bekanta, och får då meddelanden om personernas aktiviteter i nätverket. Man kan vårda sitt kontaktnät genom att kommentera varandras statusuppdateringar och uppladdade foton, klicka på “gilla” eller “+” under en statusuppdatering eller gratulera på födelsedagen. Man kan lägga in etiketter (taggar) i foton och videofilmer som ange motivens namn, för att personerna ska uppmärksammas om att de finns på bild. Genom smartmobiler kan fotografier snabbt publiceras på det sociala nätverket, kontakternas porträtt och kontaktuppgifter visas i mobilens kontaktbok, och inbjudningar till evenemang visas i mobilens kalender. Kommunikation kan även ske genom personliga meddelanden och inom slutna forum eller grupper. Många sociala nätverk möjliggör att individen kan aktivera tjänster (som ibland kallas applikationer eller plugins), exempelvis onlinespel, namninsamlingar och enkäter som vänner kan inbjuda varandra till. Facebook är idag det största webbcommunityt i världen med cirka 1,11 miljarder användare enligt en undersökning i mars 2013. Andra kända sociala nätverkstjänster är Google+, Linkedin (med fokus på att bygga yrkesinriktade kontaktnät) och släktforskarsajter som Geni.com och Myheritage.com.

Blogg – en blogg är en elektronisk loggbok eller dagbok som skrivs av en eller flera individer (bloggare) och där nya inlägg publiceras över på en webbsida, det vill säga i omvänd kronologisk ordning. Texten har liknande karaktär som dagstidningarnas krönikor, och kan läsas av vem som helst. Det finns bloggar inriktade på särskilda intresseområden och åsiktsriktningar, såväl som bloggar av personlig karaktär eller kommersiella som företagsbloggar. Populära bloggare kan försörja sig på reklamintäkter. Läsare har ofta möjlighet att kommentera bloggen. Bloggare kan attrahera läsare som är intresserade av ett visst ämne genom att lägga in etiketter (hashtaggar) som anger inläggets ämne. Många onlinetidskrifter visar vilka bloggar som har kommenterat respektive tidningsartikel. En kollektiv benämning på nätverket av sammanlänkade bloggar är bloggosfären.

Vlogg – en videologg är regelbundet publicerade videofilmer, exempelvis på en Youtube-kanal. Populära videologgare kan försörja sig på reklamintäkter som webbplatsen (exempelvis Youtube) förmedlar.

Mikrobloggar – mikrobloggaren skriver korta meddelanden i realtid, som kan läsas av personer som är följare av bloggaren eller de. Liksom vanliga bloggare delar mikrobloggaren med sig av vad den gör, tänker, läser, observerar, lär eller anser, och lägger ofta in webblänkar till längre texter. Brian Solis ger mikrobloggning definitionen:

Wiki – wiki är hawaiiska och betyder snabb. En wiki är en interaktiv sida som tillåter att flera samtidigt, med delat ansvar, hjälps åt med skapandet och sidans underhåll. Den mest kända wikin är uppslagsverket Wikipedia som har tiotals miljoner artiklar på hundratals olika språk. Då wikier är av användargenererad natur används de ofta vid ”collaborative websites” och communities. Bo Leuf beskriver i artikeln The wiki way: “Quick collaboration on the web”.

RSS (Really Simple Syndication) – Ett RSS-flöde publicerar information från blogginlägg, nyheter ljud eller bild i ett standardiserat format. RSS-flöden är vanligt förekommande inom bloggosfären för att dela information mellan bloggare, och möjliggör även att man kan prenumerera på en blogg, exempelvis i sin mobil.

Bloggsökmotorer – används för sökningar inom bloggosfären. Technorati är en bloggsökmotor, som indexerar drygt 1 miljon bloggar. En annan är Twingly från Linköping, som indexerar 55 miljoner bloggar, huvudsakligen från Europa.

Kommentarsfält – möjliggör för användare att kommentera bloggarens inlägg, eller en artikel i en nättidning, och på så sätt bidra med användargenererat innehåll.

Sociala bokmärken – är en metod för att lagra, organisera och hantera bokmärken från webbsidor med hjälp av metadata, vanligen i form av så kallad taggning. I folkmun kallas det även social taggning då användare sparar sökord till sidor på sociala bokmärkesajter, till exempel Delicious eller diigo. Dessa bokmärken kan sparas privat, delas publikt eller inom en mindre grupp, för att sedan kategoriseras efter popularitet eller inkluderas i sökmotorer för taggar. Ett annat ord för sociala taggar är “folksonomi”, en sammandragning av “folk” och “taxonomi”. Folksonomi har till skillnad från andra klassificeringssystem ett ”bottom-up-perspektiv” då materialet inte kategoriseras av experter, utan av skapare och användare.

Sociala nätverksaggregatorer – är tjänster som tillåter att innehållet från flera sociala nätverk samlas till en gemensam plats. Till exempel kan statusuppdateringar från flera nätverk integreras till ett nätverk, vilket underlättar för användaren då antalet inloggningar reduceras till en. Tanken är att en aggregator ska underlätta organiseringen och användandet av sociala nätverkssidor.

Sociala nyheter – refererar till sidor där användare röstar på nyheter eller länkar utifrån dess nyhetsvärde. Webbsajter som Digg har vunnit popularitet då en viss demokratisering skett av nyheter. Maktförhållandet har förskjutits ifrån journalister till folket. Nyhetssidor som Google News baseras utifrån nyheters inbördes ranking så kallad pagerank där de med bäst ranking hamnar överst på sidan.

Platsbaserade sociala nätverk – uppbyggt kring geografisk lokalisering. Användare ”checkar in” på den platsen de befinner sig och skriver meddelanden eller laddar upp bilder.

Teknologier för sociala medier tar många former vilket inkluderar bloggar, företagsnätverk, sociala medier för bolag, forum, mikrobloggar, fotodelning, produkt/service recensioner, sociala bokmärken, sociala spel, sociala nätverk, videodelning och virtuell miljö.

Det huvudsakliga skälet till att människor använder sig av sociala medier är att hålla kontakt med vänner och att upprätthålla relationer som knutits utanför internet.

I boken Alone Together av Sherry Turkle argumenterar hon för hur sociala medier för oss närmre varandra i den virtuella världen, men även kan ha en negativ verkan på social interaktion i utanför det digitala rummet. Turkle uttrycker en oro över hur sociala medier kan bidra till en objektifiering av individen, samt varnar för hur ständig uppkoppling kan medföra ökade stressnivåer.

Inga kommentarer
Kommentera