vadär.se

Offentlig sektor

Hem > Offentlig sektor

Offentlig sektor

Den offentliga sektorn innefattar verksamheter som drivs av bland annat stat, kommun och region till skillnad från den privata sektorn som består av privatägda företag. Den offentliga sektorn finansieras av skatter.

Vad är offentlig sektor?

En offentlig sektor (även kallat allmän eller gemensam sektor) är en verksamhet, som finansieras av skatteintäkter och som drivs för allmänheten. Verksamheter som ofta bedrivs offentligt är bland annat hälso- och sjukvård, utbildning, rättsväsen, infrastruktur, kollektivtrafik och Försvarsmakten. Tidigare räknade också Svenska kyrkans verksamhet som offentlig. Den offentliga sektorn är underordnade staten, regioner, kommuner eller andra politiska enheter.

Den offentliga sektorn – ansvarsområden

Några ansvarsområden inom den offentliga sektorn är:

 • Hälso- och sjukvård: Regionerna har det generella ansvaret för den omfattande sexårsverksamheten, medan kommunerna bedriver sjukvårdsverksamhet inom bland annat hemsjukvård och äldreboenden
 • Omsorg innefattar barnomsorg, äldreomsorg och funktionshinderomsorg
 • Utbildning innefattar bland annat grundskola, gymnasieutbildning, högre utbildning på högskola och universitet, förskola, specialskola och särskola.
 • Rättsväsen innefattar organ som upprätthåller lagen, till exempel domstolar, polismyndigheten och kriminalvårdsmyndigheter.
 • Försvarsmakten är en myndighet med ansvar för Sveriges försvar i händelse av krig, men stöder också fredsbevarande insatser och humanitär hjälp.
 • Kollektivtrafik innebär passagerartrafik tillgänglig för allmänheten, till exempel via tåg, spårvagn och buss.
 • Infrastruktur säkrar grundläggande funktioner i samhället, till exempel transport av information, energi, varor, personer och tjänster.

Vad ingår i den offentliga sektorn?

Sverige har en stor offentlig sektor jämfört med många andra länder. Inom kommunal verksamhet ingår bland annat:

 • förskola
 • skola
 • socialtjänst
 • äldreomsorg
 • vatten och avlopp
 • bibliotek
 • räddningstjänst

Regionerna ansvarar bland annat för:

 • hälso- och sjukvård
 • tandvård
 • kollektivtrafik
 • kultur
 • infrastruktur

I den offentliga sektorn ingår också myndigheter som domstolar, regeringen och olika förvaltningsmyndigheter. Skatteverket, Migrationsverket och Försäkringskassan är tre stora myndigheter.

Bra saker med offentlig verksamhet

Några fördelar med offentlig verksamhet är:

 • Allmännytta – Offentliga sektorn uppfyller funktioner som alla medborgare kan använda och ha nytta av
 • Jämlikhet – En subventionerad offentlig verksamhet gör att allmänheten har råd med grundläggande tjänster som vård, transport och utbildning.

Kostnadseffektivisering – Uppdrag som bedrivs av den offentliga sektorn är resurskrävande att tillse som individ men kan uppnås genom att gå ihop gemensamt.