vadär.se

Kalkylering och budgetering

Hem > Kalkylering och budgetering

Kalkylering och budgetering

Budgetering och kalkylering är bra sätt att göra ekonomiska handlingsplaner och beräkningar. En budget är ett bra styrhjälpmedel för att följa upp sin verksamhet, och en kalkyl är ett bra sätt att bedöma utfallet av olika projekt.

Vad är budgetering?

En budget är en uppskattning om vilka intäkter och utgifter man kommer att ha inom en viss tidsperiod. Man gör en prognos om varifrån pengarna kommer, vart pengarna går, och hur mycket pengar som finns. När man gör beräkningen tar man ofta några huvudmål i beaktning, till exempel att öka försäljning eller höja lönsamheten. Tre varliga företagsbudgetar är resultatbudget, likviditetsbudget och budgeterad balansräkning.

Budgetering – syfte

Syftet med denna beräkning är att:

  • Göra en prognos för kostnader och intäkter. Om man ser vad som kommer att kosta pengar och varifrån pengarna kommer kan man planera ekonomin bättre.
  • Skapa underlag för beslutsfattning. En budget gör det lättare att se hur man ska använda sina tillgångar.
  • Ge insyn i den ekonomiska ställningen. En budget gör att man ser man ligger till ekonomisk och an göra att man tar större ansvar för sin ekonomi.

Vad är kalkylering?

Kalkylering innebär att göra kostnadskalkyler. Det innebär att man uppskattar hur mycket något kommer att kosta i förväg, till exempel kan man göra en kalkyl innan man investerar i en ny teknologi, eller innan man börjar tillverka en produkt. När man gör en förkalkyl bearbetar man information för att skapa beslutsunderlag. Man kan också göra en efterkalkyl, där man bedömer vilka kostnader och intäkter en viss aktivitet faktiskt medfört.

Kalkylering – syfte

Syftet med denna beräkning är att:

  • Besluta om ett projekt är värt att genomföra eller inte. Om kostnaderna blir höga relativt intäkterna så bör man oftast inte genomföra projektet.
  • Besluta om prissättning. Genom att i förväg uppskattar vad produktionskostnaderna för en vara är kan man sätta rimliga priser.