vadär.se

Rusta och matcha

Hem > Rusta och matcha

Rusta och matcha

Vägen till jobb är inte alltid enkel och för dig som har varit arbetssökande under en lång period kan tjänsten Rusta och matcha som Arbetsförmedlingen ger vara det som behövs. Du får då en individanpassad plan med aktiviteter som är utformade efter dina behov. Rusta och matcha erbjuds av olika företag runt om i landet som är leverantörer av tjänsten.

Vad är rusta och matcha

Tjänsten är en insats från Arbetsförmedlingen och syftar till att hjälpa arbetssökande att stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Det gör man genom att erbjuda individuellt anpassade insatser som kan innefatta:

  • Kartläggning av kompetens och behov där du tillsammans med en personlig handledare får identifiera dina starka sidor, behov, intressen och mål.
  • Stöd med jobbansökan och dess olika delar så som att skriva CV och personligt brev eller förbereda dig inför jobbintervjuer.
  • Hjälp med att välja rätt utbildning eller möjlighet till kompetensutveckling genom att ta kurser, certifikat eller annat som krävs för att få ditt drömjobb.
  • Rusta och matcha-leverantören kan hjälp dig att komma i kontakt med potentiella arbetsgivare och delta i rekryteringsevenemang. 
  • Genom sina kontaktnät kan leverantören ge tillfälle till praktik och arbetsprövning så att du kan få möjlighet att prova på olika yrken.

När du deltar i tjänsten via arbetsförmedlingen pågår den på heltid under cirka sex månader. Om behov finns och du efter sex månader inte har fått ett jobb eller påbörjat en utbildning så kan den även förlängas ytterligare en period. Det finns även möjlighet att du får delta i rusta och matcha på deltid, exempelvis om du samtidigt är föräldraledig.  

Vem får delta

Rusta och matcha riktar sig till dig som är arbetssökande och som har varit inskriven hos Arbetsförmedlingen under en längre tid. Det är då om du bedöms ha behov av mer intensivt och anpassat stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen utvärderar vilka individer som skulle ha störst nytta av tjänsten baserat på deras situation och behov. Det kan vara om du behöver stärka sin kompetens för att få ett jobb, har en funktionsnedsättning eller är nyanländ i Sverige.

Hitta leverantör

För att delta i Rusta och matcha behöver du först hitta en leverantör som kan erbjuda de insatser du behöver. Tjänsten kräver fysisk närvaro vilket gör att du bör hitta en lokal leverantör som gärna har expertis inom den bransch där du söker jobb. 

Med toppbetyg från Arbetsförmedlingen för framgångsrika jobbmatchningar är EnRival.se ett pålitligt val av leverantör för Rusta och matcha. Genom en personlig karriärcoach får du en individanpassad plan med aktiviteter som tar dig framåt i arbetssökandet. De är måna av att ge coachning och stöd hela vägen tills att du har en fast anställning där du trivs. 

Att välja Karriärkonsulten.se som sin Rusta och matcha-leverantör innebär ett individanpassat och engagerat stöd genom processen. De har via sitt breda kontaktnät med arbetsgivare och rekryterare stora möjligheter att hjälp dig som är arbetssökande att hitta ditt nästa jobb eller en lämplig utbildning. Dessutom har de arbetsmarknadsexpertis inom en rad olika branscher och vet vilken kompetens som efterfrågas just nu.

Connecto hjälper dig som är arbetssökande att komma vidare i karriären, antingen via jobb eller studier. Genom individuellt anpassade aktiviteter hjälper de dig att hitta din nästa sysselsättning. Målet är att du ska få det stöd och de verktyg som behövs för att stärka din position på arbetsmarknaden. Det kan vara allt från att skriva CV, öva på intervjuteknik, ta kontakt med arbetsgivare eller få studie- och yrkesvägledning.   

Gå till EnRival

Gå till Karriärkonsulten

Gå till Connecto

Du kan även hitta en leverantör genom att söka hos Arbetsförmedlingen.

Byta leverantör

Om du inte är nöjd med din leverantör har du rätt att byta till en annan. Du gör det genom att kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för att se tillgängliga leverantörer i din stad eller region. De kan även hjälp dig med det administrativa kring bytet eller visa hur du registrerar ditt nya val. Bytet kan innebära en övergångsperiod där din gamla leverantör behöver avsluta ditt ärende och din nya tar över. 

Vad händer sen?

När du har hittat en leverantör kommer du att få en individuell planering som beskriver vilka insatser och aktiviteter som du ska få genomföra. Du får även stöd och handledning inom intervjuteknik, motiverande samtal och coachning, hjälp med att kartlägga din kompetens, skriva CV och personligt brev och möjlighet att ta del av leverantörens kontaktnät. Du kommer under hela perioden att ha regelbundna möten med din handledare för att följa upp din planering och se till att du når dina mål.

Rusta och matcha 2

Ju längre ifrån arbetsmarknaden du är, desto mer stöd kan du behöva. Rusta och matcha 2 är en uppdaterad och riktad insats som vänder sig till arbetssökande som har varit arbetslösa under en mycket lång tid. Med hjälp av ett statistiskt bedömningsstöd som tar hänsyn till inskrivningstid, utbildning, ålder och förutsättningar på din bostadsort bedömer Arbetsförmedlingen hur långt från arbetsmarknaden som du står. Om du hamnar i kategorin som säger att du behöver fördjupat stöd från Arbetsförmedlingen har du rätt till Rusta och matchs 2. I tjänsten får du mer individuella insatser och mer stöd från din handledare hos din valda leverantör. 

Precis som i Rusta och matcha så är det här en period om sex månader som stödet ges. Sedan görs ännu en bedömning om det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat att du som arbetssökanden får förlängt ytterligare en period.