vadär.se

Retorik

Hem > Retorik

Retorik

Retorik är den praktiska, teoretiska och analytiska läran om talekonst och ett viktigt verktyg för att kunna framföra och försvara sina åsikter, men också för att kunna kritiskt granska andras argumentation.

Vad betyder retorik?

Ordet retorik kommer från det grekiska ordet rhetorikos, som betecknar att det har med talekonst att göra. Retorik handlar om vältalighet i såväl praktiken som i teorin. Att kunna framföra en ståndpunkt och argumentera för sin sak är två viktiga retoriska förmågor. Läran används på tre plan: i praktiken (rhetorica utens), i teorin (rhetorica docens) och för analys (rhetoria studens).

Vad är retorik?

Retorik är läran om talekonst i teorin och i praktik. Läran handlar om att övertyga andra, eller som Aristoteles beskrev det “att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”. Praktisk retorik kan vara debatter, insändare, eller till och med reklam. Teoretisk retorik innefattar den teoretiska läran om hur retorik används i praktiken. Analytisk retorik handlar om retorisk analys och kritiska samtal.

Retoriska begrepp

Talekonstens urfader Aristoteles myntade tre huvudbegrepp inom läran:

  • Ethos – auktoritet. Ethos visar att du som talare är trovärdig genom att besitta egen kompetens eller hänvisa till ett expertuttalande, forskningsrapport eller dylikt.
  • Logos – förnuft och logik. Logos är ett argument som visar på nyttan eller vinsten med något.
  • Pathos – känsla. Pathos är argument som bygger på emotionella värderingar, till exempel om något är snyggt eller fult.

Varför är retorik bra?

Kunskaper i talekonst är viktigt för att visa hur man kan framföra, stå för och argumentera för sina åsikter. Retoriken visar också hur man kan se kritiskt på argumentation och se om den håller eller inte. Läran är helt enkelt ett verktyg för att kunna påverka sin tillvaro, göra sig förstådd och få sin vilja igenom.

Få hjälp med retoriskt tal

För att bli en bra talare kan man utgå från grundpelarna Ethos, Logos och Pathos. För att bli en trovärdig talare som kan nå ut med sin argumentation är det viktigt att ha en auktoritet som trovärdig. Det är också viktigt att lägga upp sin argumentation med både logiska resonemang och med ett inlevelsefullt berättande som ger känslomässig slagkraft.

Det är viktigt att känna sig trygg när du talar inför en publik, presenterar på jobbet och kommunicerar i vardagen. För att förbättra dina retoriska färdigheter finns flera workshops och utbildningar tillgängliga som kan hjälpa dig bli en mer självsäker talare. Dessa workshops leds ofta av erfarna talare och experter inom kommunikation som hjälper dig strukturera ditt tal, tar hjälp av ditt kroppsspråk och hur du hanterar nervositeten. 

Den här typen av utbildningar arrangeras ofta på coworking spaces för företagare, genom din arbetsgivare eller på bibliotek och kulturhus.