vadär.se

SD-WAN

Hem > SD-WAN

SD-WAN - Vad är det?

SD-WAN, eller Software-Defined Wide Area Network, är framtidens nätverkslösning. I takt med att företag blir alltmer beroende av molnet och mångfalden av applikationer växer, krävs det en nätverkslösning som kan hantera denna komplexitet på ett kostnadseffektivt sätt.

SD-WAN kan dra nytta av svartfiber för att öka nätverksprestanda, tillgänglighet och säkerhet genom att använda den som en pålitlig anslutningsresurs och för att hantera trafiken mer effektivt. Svartfiber ger hög bandbredd och kan fungera som en säker, dedikerad anslutning i SD-WAN-arkitekturen.

Vad står SD-WAN för?

“Software-Defined” betyder att nätverksstyrning och -konfiguration sker via programvara snarare än via hårdvaran. Denna flexibilitet kombinerat med Wide Area Network (WAN) möjliggör bättre prestanda och styrning av dataöverföring över stora avstånd.

Var kan man köpa dessa lösningar?

När du överväger att implementera SD-WAN i ditt företag, är det viktigt att du vänder dig till pålitliga leverantörer med gedigen erfarenhet av nätverkslösningar. En av de ledande aktörerna på marknaden är GlobalConnect. Med flera års erfarenhet och en omfattande portfölj av nätverks- och kommunikationstjänster, erbjuder de skräddarsydda lösningar med SD-WAN, som kan anpassas efter varje företags unika behov.

Bakgrund

Innan SD-WAN var nätverkslandskapet dominerat av MPLS (Multiprotocol Label Switching) för att koppla samman företagsnätverk över geografiskt skilda platser. Men med stigande bandbreddsbehov och kostnader för MPLS blev behovet av en mer flexibel lösning uppenbart. Detta ledde till dess uppkomst under 2010-talet.

Hur fungerar SD-WAN?

Genom att centralt definiera och styra nätverkstrafik kan SD-WAN dirigera trafiken baserat på den mest effektiva vägen. Detta minskar flaskhalsar och ger bättre användarupplevelse.

Tekniska komponenter 

Det finns flera viktiga komponenter: Edge-enheter (placerade på varje plats), en centraliserad orkestrerare (för policyer och konfiguration) och ett molnbaserat gateway-system. Genom att dynamiskt välja den bästa vägen för varje datapaket optimeras nätverkets prestanda.

Skillnaden mellan SD-WAN och traditionella WAN-lösningar

Traditionella WAN-lösningar, som MPLS, fokuserar på att koppla samman två platser med en dedikerad linje. SD-WAN å andra sidan är agnostiskt till transportmedium, vilket innebär att det kan använda vilken internetuppkoppling som helst (broadband, LTE, MPLS) och kan snabbt anpassa sig efter ändrade förhållanden.

Användningsområden

Beroende på företagets storlek, struktur och behov kan användningsområdena variera.

Multi-branch-nätverk

För företag med flera dotterbolag eller kontor globalt, kan SD-WAN erbjuda en centraliserad nätverkslösning med enhetlig prestanda och säkerhet över alla platser.

Molnbaserade företag

För företag som lutar sig starkt på molntjänster, används SD-WAN för att optimera tillgången till dessa tjänster genom att prioritera och dirigera trafik på det mest effektiva sättet.

Förbättra distansåtkomst för anställda

I en värld där distansarbete blir allt vanligare, erbjuder SD-WAN säker och pålitlig åtkomst till företagets resurser, oavsett var anställda befinner sig.

Fördelar

Denna nya teknologi erbjuder en rad fördelar som gör det till ett attraktivt alternativ till traditionella nätverkslösningar.

Förbättrad bandbredd och prestanda

SD-WAN utnyttjar alla tillgängliga nätverksvägar för att optimera bandbredden, vilket gör det möjligt att snabbt och smidigt hantera stora mängder datatrafik.

Kostnadseffektivitet

Genom att minska beroendet av dyra MPLS-linjer och istället utnyttja billigare internetanslutningar kan företag avsevärt sänka sina nätverkskostnader.

Ökad säkerhet och kryptering

SD-WAN levererar inbyggda säkerhetsfunktioner som brandväggar, kryptering av datatrafik och segmentering, vilket säkerställer att data skyddas effektivt.

Molntillgänglighet och integrering

Företag kan snabbt och smidigt koppla upp sig mot molntjänster, vilket förbättrar prestandan och användarupplevelsen för molnbaserade applikationer.

Utmaningar

Även om det finns många fördelar, medför teknologin också en del utmaningar.

Implementeringsbarriärer

Omställningen från ett traditionellt nätverk kan vara komplex och kräver rätt kompetens och planering.

Kompatibilitetsproblem

Vissa företag kan uppleva problem med att integrera SD-WAN med äldre nätverksutrustning eller med specifika applikationer.

Hantera säkerhetsrisker

Trots de inbyggda säkerhetsfunktionerna i SD-WAN, introduceras nya risker, särskilt när företaget öppnar upp för internetanslutningar från flera platser.

Relaterade frågor och svar

Varför är det så populärt?

SD-WAN har blivit populärt eftersom det erbjuder företag möjligheten att flexibelt och effektivt hantera sina bredbandsresurser över flera platser. Organisationer kan enkelt prioritera och styra trafik baserat på affärsbehov, vilket förbättrar användarupplevelsen. Dessutom erbjuder det centraliserad styrning och en snabbare reaktion på förändrade nätverkskrav, vilket minskar komplexiteten och kostnaderna jämfört med traditionella nätverkslösningar.

Varför är SD-WAN bättre än MPLS?

SD-WAN anses av många vara överlägset MPLS eftersom det kan leverera hög prestanda till en lägre kostnad. Medan MPLS kräver dedikerade linjer för att upprätthålla en stabil uppkoppling, kan SD-WAN dynamiskt växla mellan olika transportvägar, vilket optimerar både prestanda och kostnad. Dessutom ger SD-WAN företag möjligheten att enkelt lägga till och hantera uppkopplingar till molntjänster, vilket MPLS ofta har svårt med. Slutligen erbjuder SD-WAN bättre synlighet och styrning av nätverkstrafik jämfört med MPLS.