vadär.se

DNA

Hem > DNA

DNA

Du har säkert hört talas om DNA när man talar om genetik och genteknik, men vad är egentligen DNA, var finns det, och vad består det av? Läs mer om detta spännande kemiska ämne här!

Vad är DNA?

DNA, eller deoxiribonukleinsyra, är en lång molekyl som innehåller genetisk information, arvsmassa. Molekylens funktion är att förvara “instruktioner” för hur proteiner ska byggas upp. Molekylen är uppbyggd av två långa polymerer som är bundna till och lindade runt varandra som en spiral. På varje sockermolekyl i molekylens “ryggrad” finns en av fyra kvävebaser. Sekvensen av kvävebaser utgör den genetiska koden, som bestämmer hur proteinet ska byggas.

Vad står DNA för?

DNA står för deoxiribonukleinsyra. Nukleinsyran är uppbyggd av två långa nukleotidkedjor där varje nukleotid i sin tur består av tre delar:

 • en molekyl av deoxiribos
 • en fosfatgrupp
 • en kvävebas

Namnet syftar alltså på nukleinsyran som är uppbyggd av sockerarten deoxiribos.

Varför är DNA viktigt?

DNA är organismernas ritning till hur cellerna sa byggas. Informationen behövs för att man ska kunna överleva och utvecklas. En del av vår arvsmassa är unik och kan användas för identifiering, släktforskning och för att hitta sjukdomsanlag.

Vad består DNA av?

DNA består av:

– två långa nukleotidkedjor, som i sin tur består av

 • deoxiribos
 • fosfatgrupper
 • kvävebaser
 • Kvävebaserna kan vara någon av följande:
 • adenin (A)
 • guanin (G)
 • cytosin (C)
 • tymin (T)
Det är ordningen på dessa kvävebaser i den långa kedjan som avgör hur kroppen ska bygga proteiner.

Var finns DNA?

Ämnet finns i alla organismer som man känner till idag, förutom i RNA-virus. Molekylen finns i varje liten cell och ligger tätt lindat inuti cellkärnan i strukturer som kallas för kromosomer. I en människocell finns (oftast) 46 kromosomer grupperade i 23 kromosompar. En mindre del av ämnet finns också i cellens mitokondrier eller kloroplaster.

DNA - molekylens uppbyggnad

En DNA-molekyl är uppbyggd av två långa polymerer, som hos en människa är cirka 2 meter långa! Polymererna kallas för molekylens ryggrad och är lindade runt varandra som en helix. Polymererna är sammanbundna med nukleotider som liknar stegpinnar. Varje nukleotid består i sin tur av en kvävebas, en sockermolekyl och en eller flera fosfatgrupper.