vadär.se

Kvot

Hem > Kvot

Kvot

Kvoten är det resultat man får om man delar ett tal med ett annat, och det används också som begrepp när man utanför matematiska sammanhang pratar om andelar av något. Läs mer om vad begreppet innebär och hur man beräknar kvoten.

Vad är en kvot?

Inom matematik är kvot resultatet av en division. Ordet används också i andra sammanhang än rent matematiska för att beskriva en andel av något, till exempel tre fjärdedelar. Kvoten beräknas med räknesättet division genom att dela en täljare med en nämnare, eller en dividend med en divisor. Det är alltså resultatet man får när man delar ett tal med ett annat.

Beräkna kvoten

Några exempel på division:

  • 6/2=3 Täljare: 6, nämnare: 2, kvot: 3
  • 8/7=8/7 (sju åttondelar), eller 8/7=1 1/7 (ett och en sjundedel)
  • 13/3=4 1/3, eller 13/3= 3, rest=1