vadär.se

KBT–utbildning

Hem > KBT–utbildning

KBT–utbildning

Att genomföra en KBT-utbildning och bli KBT-terapeut är populärt och en del av psykologin som allt fler intresserar sig för. Den vanligaste vägen att gå är att först läsa ett program eller motsvarande enskilda kurser inom psykologi eller psykoterapi för att lägga en stabil grund i ett kliniskt kunnande. Efter det väljer många att vidareutbilda sig till KBT-terapeut. KBT är av många klassad som ett specialistspår inom psykologin, läs mer om KBT på socialstyrelsen.se.

En utbildning i KBT ger kunskap att genomföra terapi för exempelvis depression, social ångest och relationsproblematik. Utbildningen innefattar grundläggande studier i utvecklingspsykologi och psykopatologi och insikt i olika psykoterapeutiska metoder.

Hitta KBT-utbildning

Det finns många olika sätt att utbilda sig inom KBT, på studera.nu kan du läsa mer och hitta olika vägar till kunskap inom KBT. Nedan följer några olika utbildningar inom KBT.

Humanova

Humanova har ett brett utbud av kurser och utbildningar med inriktning på KBT. Efter obligatorisk egenterapi kan du ansöka om Diplom för din utbildning.

Sverigehälsan

Sverigehälsan har ett stort utbud av utbildningar på plats i Malmö, Götebrog och Stockholm eller på distans.

Pysoklogpartners

Psykologpartners har över 20 års erfarenhet av att utbilda och stärka kompetens för verksamma inom vården.

KBT-utbildning med ACT-inriktning

ACT är en utveckling av kognitiv beteendeterapi eller KBT. ACT ingår det som brukar kallas den ”tredje vågens beteendeterapi” och med det menas den tredje stora genombrottet inom den kognitiva beteendeterapin. I grunden handlar ”den tredje vågen” om att förändra förhållandet till sitt tänkande och lära sig att acceptera det.

ACT står för (Acceptance and Commitment Therapy) acceptans och engagemang. Den tillämpas som behandlingsmetod inom flera områden exempelvis:

 • Depression
 • Ångestproblematik
 • Kronisk smärta
 • Missbruk
 • Trauma

 

Den som vill praktisera ACT vill öka den psykologiska rörligheten. Med det menas att du vill lära dig att hantera verktyg och metoder för att kunna utveckla en flexibel och effektiv verktygslåda som kan bidra till att hjälpa människor till fungerande livsval och nåbara mål. Fokus inom utbildningen är att lära dig hur du ska identifiera vad som är viktigt i livet.

ACT – viktiga steg

 • Få kontakt med det som händer i stunden
 • Defusion (observera dina tankar som tankar)
 • Acceptans (öppna upp, ge plats, omfamna)
 • Ändamålsenligt agerande (göra det som krävs)
 • Värden (ta reda på vad som är viktigt)
 • Jag-som-kontext (medvetenhet)

Arbeta som KBT-terapeut

Vem som helst får kalla sig KBT-terapeut, det är ingen skyddad titel som exempelvis psykiatriker eller läkare. En KBT-terapeut arbetar med det övergripande målet att terapin ska få patienten att må och fungera bättre genom att förändra beteenden och uppfattningen om sig själv och omgivningen. En behandling är aldrig lik den andra och kan variera från något enstaka samtal till åtskilliga med en och samma patient.

Tre vanliga metoder in KBT-terapi

 • Tanke-känsla-handling-schema – metod där du kartlägger ickefungerande tankemönster och ersätter dem med mer funktionella. Även kallad kognitiv omstrukturering.
 • Exponering – innebär att utsätta patienten för något som personen upplever som ångestväckande eller obehagligt.
 • Psykoedukation – patienten får lära sig mer om sina symptom.