Vad är postnummer?

Vad är? / Lägesbeskrivning  / Vad är postnummer?

Vad är postnummer?

Postnummer är en alfanumerisk kombination som används för att ange ett geografiskt område för att underlätta postsortering. I de flesta europeiska länder skrivs postadressen i ordningen landskod–postnummer–postort, medan de i engelskspråkiga länder vanligen skrivs i ordningen postort–postnummer. Hongkong använder inte postnummer. Hittills (2006) finns postnummersystem infört i 117 av de 190 länder som är anslutna till Världspostföreningen.

Sök information om ett postnummer i Sverige. Postnummersökning. Sök information om ett postnummer i Sverige. Registrera dig som kund. Just nu ställer ni. Postnummer- och adressguide som låter dig söka upp svenska adresser, postnummer, kommuner och län m. . Sök postnummer och adress genom att ange gatunamn, postnummer eller ort. Postnummer är en alfanumerisk kombination som används för att ange ett geografiskt område för att underlätta postsortering.

I de flesta europeiska länder skrivs. Postnummer, Postort. 22920, BRÄNDÖ.

22270, ECKERÖ. 22830, ENKLINGE. 22220, EMKARBY. 22930, FISKÖ. 22710, FÖGLÖ. 22340, GETA. 22410, GODBY. ÖVRIGT Övrigt Förutom Björkvik får också Högsjö, Rejmyre och Sköldinge nya postnummer i vår.

Se ditt nuvarande postnummer baserat på din position. Hitta postnummer för en adress. Det är ett sätt att placera ditt område på kartan.

Att representera, ”reppa”, sin plats med postnummer är vanligt och viktigt. inom svensk hiphop. Det är vad den. Fem siffror som berättar var du bor.

Det är vad postnummersystemet handlar om. . Postnumren kom till för att stödja sortering och utdelning av. Grannyran är Postkodlotteriets specialdragning som under 2019 äger rum tre gånger. Alla lottköpare i ett postnummer någonstans i Sverige får dela på miljoner.

Har fått brev hemskickat om att de ska byta postnummer på vår ort, hur blir det då med vår postkod hos er? Kan vi ha kvar den eller ska den b. Postnummer och postorter. Systemet är uppbyggt av ett femsiffrigt postnummer och en postort, vilka tillsammans. Vad används postnummersystemet till? Etusivu Kortit ja kirjeet Paketit Palvelut verkossa Hinnat ja ohjeet Posti palvelee Verkkokauppa · In English På svenska. Sök postnummer. Nya postnummer från 4 mars.

Ändring av postnummer den 4 mars 2019. Varje år, första måndagen i mars, genomförs postnummerförändringar i Sverige. Svensk rap och hiphopkultur är full av referenser till postnummer. man, då finns det en massa olika grepp, beroende på vad man gillar. Den 24 oktober 2019 lanserade vi ett nytt telefonsystem för kundservice som hjälper oss att betjäna våra kunder bättre. Att installera systemet kan orsaka viss. Den 4 mars får alla adresser i Österfärnebo, Gysinge och Årsunda samt några adresser i Sandviken nya postnummer. Fick nytt postnummer. då blev hans bilförsäkringen dyrare Foto: SVT.

Vi har haft människor som ringt hit och med all rätt undrat vad det är.

Postnummer är en alfanumerisk kombination som används för att ange ett geografiskt område för att underlätta postsortering. I de flesta europeiska länder skrivs postadressen i ordningen landskod–postnummer–postort, medan de i engelskspråkiga länder vanligen skrivs i ordningen postort–postnummer. Hongkong använder inte postnummer. Hittills (2006) finns postnummersystem infört i 117 av de 190 länder som är anslutna till Världspostföreningen (UPU, Union postale universelle).

Postnummersystemet i Belgien bygger på fyra siffror. Första siffran anger oftast provins och postnummer, jämna 1000-tal är då postnumret till områdets huvudort.

1000 Bryssel

1300 Wavre

2000 Antwerpen

3000 Leuven

3500 Hasselt

4000 Liège

5000 Namur

6000 Charleroi

6700 Arlon

7000 Mons

8000 Brugge

9000 Gent

I framför allt Bryssel finns även ett antal särskilda postnummer för vissa organisationer. Det gäller exempelvis EU:s institutioner (1047 för Europaparlamentet, 1048 för Europeiska rådet och 1049 för Europeiska kommissionen), Nato (1110) liksom en rad nationella institutioner.

Det danska postnummersystemet bygger på fyra siffror och är knutet till ett geografiskt område kallat “postdistrikt”.
De danska postnumren kan grovt uppdelas i:

1XXX : Köpenhamn K, V samt Frederiksberg C, i stort sett ett postnummer för varje gata

2XXX : Frederiksberg och Köpenhamns omgivningar – längs Kystbanen upp till Nivå

30XX – 36XX : Nordsjälland

37XX : Bornholm

39XX : Grönland

4XXX : Övriga Själland och öarna i närheten

5XXX : Fyn och öarna i närheten

6XXX : Sønderjylland

7XXX : Vestjylland och det sydligaste Østjylland

8XXX : Østjylland

9XXX : Nordjylland

Postnummerindelning avspeglar i hög grad att man tidigt använde posttåg med utgångspunkt i Köpenhamn. Lite förenklat kan sägas att posttåget från Köpenhamn tog posten till städerna med X000-postnummer, därifrån sändes posten vidare ut till posthusen i varje postdistrikt.

38XX var ursprungligen tilldelad orter på Färöarna, men den autonoma regionen har numera sitt eget postnummersystem och serien är därför ledig.

Det finska postnummersystemet bygger på fem siffror. Postnumren på huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla) börjar med 0.

– Helsingfors 00100-00990,
– Esbo 02100-02380, 02600-02980,
– Vanda 01200-01770,
– Grankulla 02700,

Vissa organisationer och företag har sitt eget nummer, till exempel

00014 HELSINGFORS UNIVERSITET, 00020 NORDEA,
00024 RUNDRADION, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN,
00095 NESTE OIL, 00099 HELSINGFORS STAD,
01053 FINNAIR, 02022 NOKIA SIEMENS NETWORKS,
02070 ESBO STAD,

En karta över postnummerområdena i Finland:
https://web.archive.org/web/20131025090944/http://itella.fi/svenska/tjansterochprodukter/postnummertjanster/postnummeromraden.html

De franska postnumren består av fem siffror. I de flesta fall är de två första siffrorna det departements nummer i vilket utdelningspostkontoret ligger. De efterföljande tre siffrorna anger det lokala postkontor varifrån postutdelningen sker. Ju större och viktigare stad desto fler nollor har postnumret på slutet. Undantag från denna regel är postnummer i Paris, Lyon och Marseille samt Frankrikes utomeuropeiska departement.

Monaco använder samma postnummersystem som Frankrike. Se postnummer i Frankrike.

Det nederländska postnummersystemet bygger på fyra siffror och två bokstäver, som sätts före ortnamnet. Till exempel 8011 AG Zwolle eller 4625 DV Bergen op Zoom.

Det norska postnummersystemet infördes 18 mars 1968 som ett led i rationaliseringen av sorteringsarbetet. Det bygger på fyra siffror och är knutet till ett geografiskt område (stad, by, gata eller liknande). De norska postnumren kan grovt uppdelas i:

0XXX : Oslo

1XXX : Oslo. Från 1300 Akershus fylke, från 1500 Østfold fylke

2XXX : Akershus fylke, från 2100 Hedmark fylke, från 2600 Oppland fylke

3XXX : Buskerud fylke, från 3700 Telemark fylke

4XXX : Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder fylke

5XXX : Hordaland fylke, delar av Rogaland och Sogn og Fjordane fylke

6XXX : Møre og Romsdal fylke, delar av Sogn og Fjordane fylke

7XXX : Trøndelag (samt Bindalen i Nordland fylke)

8XXX : Nordland fylke

9XXX : Troms och Finnmark fylke inklusive Svalbard, en del av Nordland fylke

Lägsta numret som används idag är 0001 OSLO (Posten Norge BA) och högsta 9991 BÅTSFJORD. När postnumret används utanför Norge, skall det föregås av ISO-koden NO för att undgå förväxling med andra länders postnummer.

Det schweiziska postnummersystemet bygger på fyra siffror, som sätts före ortnamnet.

Det brittiska postnummersystemet bygger på en eller två bokstäver och en eller två siffror (som i Danmark, knutet till ett geografiskt område, kallat “postal area”), följde av ett blanksteg, då en siffra och två bokstäver. Postnumret alltid sätts efter ortnamnet. De första en eller två bokstäverna är baserade på ett ortnamn (t.ex. EH för Edinburgh, CT för Canterbury) utom i London, var de är baserade på väderstrecken (E, EC, N, NW, SE, SW, W och WC). I centrala London används ofta en extra bokstav efter första siffran.

Till exempel:

London SW1W 0NY

Farnborough GU16 7HF

Liverpool L1 8JQ

Kanalöarna och Isle of Man är inte en del av Storbritannien och därför har sina egna postadministrationer. De använder trots det samma postnummersystem som Storbritannien, med IM för Isle of Man, GY för Guernsey och JE för Jersey.

Det svenska postnummersystemet förvaltas av Posten på uppdrag av Post- och telestyrelsen.

Det svenska postnummersystemet bygger på en femställig sifferkombination uppdelad på två grupper med tre respektive två siffror. Principen för numreringen är att ju lägre ett postnummer är, desto längre söderut ligger orten. Undantagna från principen är postnummer som börjar på siffran 1, vilka representerar Stockholmsområdet. Postorterna delas upp i två-, tre- och fempositionsorter beroende på ortens storlek. Större orter är tvåpositionsorter, riktigt små fempositionsorter och övriga trepositionsorter.

Tidigare var rekommendationen att skriva två blanksteg mellan postnummer och ort, och att postorten skulle skrivas med versaler. Detta på grund av begränsningar i den maskinella sorteringen. Dessa rekommendationer är numera borttagna.

Det tyska postnummersystemet bygger på fem siffror, som sätts före ortnamnet.

Postnumret kallas ZIP (Zone Improvement Plan), eller Zip Code, och skall inledas med den två-ställiga bokstavskoden för staten. Om detta glöms bort är det stor risk att försändelsen blir obeställbar. Omedelbart efter bokstavskoden följer efter ett blanksteg fem siffror, ett bindestreck, och ytterligare fyra siffror. De sista fyra siffrorna kallas ZIP+4 och anses inte obligatoriska för ordinarie post. Postnumret sätts efter postorten (City) i klartext. Postnummerföljden börjar på 0 på östkusten och numren blir i princip högre ju längre västerut postorten ligger.

Exempel:

I Österrike baseras postnumren på Bezirken eller Gemeinden i respektive Bundesland. I Wien innebär detta exempelvis att postnumren är 1XXX, där XXX är siffror som beror på det numret ett givet Bezirk (stadsdel) har. Exempelvis Leopoldstadt har postnummer 1020 där 020 står för andra Bezrik-området, medan Penzing har 1140 där 1140 står för den fjortonde stadsdelen. Brevadressen skrivs med namn, adress, postnummer, ort.

Belgien: La Poste/De Post

Danmark: Post Danmark

Finland: Posten/Posti

Grekland: Sökning kan ske med såväl latinska som grekiska bokstäver.

Storbritannien: Royal Mail

Sverige: Postnummerservice

Tyskland: Deutsche Post

USA: United States Postal Service (ZIP Code)

Världspostföreningen (UPU): Länklista

Inga kommentarer
Kommentera