Vad är?

Vad är?

Vad är primer?

Primer är en kort enkelsträngad nukleinsyrasekvens som fungerar som startpunkt för DNA-syntes. Primern är nödvändig för DNA-replikation eftersom enzymet DNA-polymeras, som katalyserar denna process, endast kan addera nukleotider till en redan existerande DNA-sträng. DNA-polymeras startar replikationen vid 3' änden av primern och använder den motsatta...

Läs mer

Vad är pedagogik?

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin med fokus på uppfostran, undervisning och utbildning. Dessa tre delar utgör pedagogiska processer som i sin tur innebär aktiviteter som utgör stöd till lärande....

Läs mer
Pollen (Meyers Konversationslexikon 1888)

Vad är pollen?

Pollen eller frömjöl är blomväxters och barrträds ena befruktningsorgan. För att pollinering ska kunna ske måste pollenkornen, som innehåller fröväxternas hanliga könsceller, ta sig från en växt till en annan, så kallad korspollinering. Alternativt kan pollinering också ske genom att pollen från samma växt befruktar...

Läs mer
Polystyrenpolymerisation

Vad är plast gjort av?

Plast är ett samlingsnamn för en stor grupp halvsyntetiska eller syntetiska material som används inom allt från bilindustrin och medicinsk teknik till förpackningar. Plast består huvudsakligen av en eller flera polymerer som blandats med tillsatser. En polymer är en stor molekyl som består av många...

Läs mer

Vad är på tv?

TV-tillverkare som Sony, Samsung, LG och Philips sprider uttryck och tekniknamn som verkar mer. Vad är skillnaden mellan LED, QLED och OLED? Tv-tablå för alla kanaler. Undrar du vad som sänds just nu på tv? Letar du efter morgondagens tv-tablå? Tv-tabla. e har en komplett...

Läs mer

Vad är ozon?

Ozon, O3, är en gas bestående av tre syreatomer per molekyl. Den upptäcktes år 1840 av kemisten Christian Friedrich Schönbein. Han gav ämnet namn efter det grekiska ordet för "att lukta", ozein, med anledning av den karakteristiska lukt som uppstår vid åska, då ozon bildas....

Läs mer

Vad är ett organ?

Organ är en yttre eller inre kroppsdel med specifik funktion och form, till exempel, hjärta, lunga. Ett organ består av vävnader, som i sin tur är bildade av olika sorters celler. Cellernas egna små strukturer - som kan liknas vid dess inre organ - kallas...

Läs mer
Breadcrumb

Vad är panko?

Ströbröd eller skorpmjöl består av finfördelat bröd som används i matlagningen. I Sverige är detta mjöl ganska grovt rivet och ofta torkat. En ännu grövre variant från Japan med större smulor heter panko (パン粉). Det finaste ströbrödet görs av vitt bröd, ofta franskbröd, men också...

Läs mer
Pillpacketopen

Vad är p piller?

P-piller, preventivpiller, är ett preventivmedel för kvinnor i form av tabletter som intas oralt. De innehåller hormoner som finns naturligt i kroppen, och tas dagligen för att förhindra graviditet. Vanligast är kombinerade p-piller, som innehåller en kombination av hormonerna östrogen och progestagen. Det finns också...

Läs mer

Vad är nirvana?

Nirvâna, alternativt pali nibbâna är målet av den buddhistiska vägen. Nirvana ses ofta som frigörandet från sensualitet/girighet/begär, hat och ignorans. Nirvana betraktas inte som en plats eller en existensform, utan istället som en avsaknad på de negativa ting som karaktäriserar den samsariska existensen. Om nirvana...

Läs mer
Swedish ambulance in Lund

Vad är offentlig sektor?

En offentlig sektor, allmän sektor eller gemensam sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna, underställt stat, primärkommun och sekundärkommun eller andra politiska enheter. Verksamheter som ofta ingår är hälso- och sjukvård, omsorg, utbildning, rättsväsen, försvarsmakten, kollektivtrafik och infrastruktur....

Läs mer

Vad är npf?

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att hjärnan hos en person inom vissa områden har ett annorlunda fungerande jämfört med hur det är för de. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers. I begreppet NPF ryms diagnoserna ADHD,...

Läs mer

Vad är omkostnadsbelopp?

Begreppet omkostnadsbelopp används för att beskriva det avdrag man gör när man ska beräkna kapitalvinsten vid en försäljning av. För aktier kan det i vissa fall ha skett händelser i bolaget som gör att ditt omkostnadsbelopp blir lägre än vad du har betalat. Det kan...

Läs mer

Vad är media?

Media var ett uppslagsverk på svenska som gavs ut av Bonniers i 15 band åren 1979-1982 under redaktörskap av Lena Backström, Sven Lidman och Uno Dalén, där den sistnämnde hade huvudansvaret för textdelen, medan Lidman utformade de så kallade lexivisionerna som upptog varannan sida. En...

Läs mer

Vad är mitt hus värt?

Nu kan du värdera din lägenhet eller ditt hus direkt på Booli. e. Vi vill jättegärna veta vad du tycker om värderingstjänsten. flesta av oss funderar över när vi tittar på en bostad vi är intresserade av: Hur mycket är den värd? Se vad liknande...

Läs mer

Vad är mindfulness?

Medveten närvaro eller mindfulness är ursprungligen ett buddhistiskt begrepp. Begreppet sägs ha sitt ursprung i det arbete som Buddhas efterföljare gjorde med att utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag utifrån olika aspekter av den åttafaldiga vägen, särskilt att fokusera på sinnelag och rätt tänkande samt utveckla meditation. Idag...

Läs mer

Vad är matglädje för dig?

Jag delar gärna min matglädje med dig. Om du. Klicka på ”Helena” under Boka/Kontakta mig till höger här på sidan, så kan vi diskuterar vad just DU önskar. Vad är då matglädje för dig. Mitt entreprenörskap har gått via maten, eftersom jag har varit aktiv...

Läs mer
Sérandite

Vad är mineraler?

Ett mineral är ett fast ämne som förekommer i naturen och är definierat genom sin kemiska sammansättning och kristallstruktur. Med dessa villkor uppfyllda finns en serie fysiska egenskaper som kan användas för att identifiera ett specifikt mineral. Ett eller flera mineral bildar tillsammans en bergart....

Läs mer
2kg Gewicht freigeschnitten

Vad är massa?

Massa är en fysikalisk storhet som anger ett objekts materieinnehåll. Massa utövar gravitation och påverkar därigenom andra omgivande massor och elektromagnetisk strålning. Massa betyder också tröghet, egenskapen att utöva ett rörelsemotstånd med avseende på en påverkande kraft och bestämmer den acceleration kraften orsakar. Dessa två...

Läs mer
Chicago bot

Vad är marknadsekonomi?

En marknadsekonomi är ett socialt system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och efterfrågan. Detta kontrasteras ofta mot planekonomi, i vilken en central regering bestämmer priset på varor och tjänster med hjälp av...

Läs mer
Constellation Lupus

Vad är lupus?

Vargen är en stjärnbild på den södra stjärnhimlen. Stjärnbilden är en av de 88 moderna stjärnbilderna som erkänns av den Internationella astronomiska unionen....

Läs mer
A pilgrimage in Europe and America leading to the discovery of the sourches of the Missisipi and Bloody River

Vad är krönika?

Krönika, är en litterär historisk framställning av yttre händelser i bestämd tidsföljd. Krönika utnyttjas i modernt språkbruk som beteckning för vissa kortare översikts- och tidningsartiklar samt radioföredrag över tilldragelser inom något område....

Läs mer
Kosher McDonald's

Vad är kosher?

Kosher [ˈkɔʂ:ər] eller [ˈko:ʂər] betyder tillåtet, godkänt och används i detta syfte om både mat och rituella objekt. Om ett rituellt föremål är kosher kan det brukas; om maten är kosher får den ätas av rättrogna judar. Ett rituellt objekt som är behäftat med fel...

Läs mer

Vad är kpi?

Key Performance Indicators (KPI) är ett mätbart värde som under en avgränsad tidsperiod visar hur effektivt ett företag är på att nå prioriterade. Ett Nyckeltal / KPI används för att visa en organisations riktning och måluppfyllnad. Läs mer om vad ett KPI är, vilka KPI:er...

Läs mer

Vad är klockan i olika länder?

Ta reda på hur mycket klockan är runt om i världen genom att välja en av de största städerna på vår världsklocka. Vilket betyder att när klockan är elva GMT, då är den 12. 0 i Sverige. Sedan följer inte alla länder helt de geografisk...

Läs mer

Vad är konst?

Konst syftar antingen på en kulturyttring som kräver kunskap och färdighet eller på en sorts estetisk verksamhet. Det kan också i snävare mening vara synonymt med bildkonst, med eller utan arkitektur och konsthantverk....

Läs mer
Comet-Hale-Bopp-29-03-1997 hires adj

Vad är en komet?

En komet är en mindre himlakropp som kretsar runt solen. När den befinner sig tillräckligt nära solen framträder en synlig koma (atmosfär) eller en svans vilka båda främst uppstår på grund av effekten från solstrålning på kometkärnan. Kometkärnor är svagt sammanhållna samlingar av is, stoft...

Läs mer

Vad är kompetens?

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. I arbetslivet har kompetensbegreppet fått ett stort genomslag och bland annat givit upphov till yrkesroller som "kompetensutvecklare" och enheter inom företag och organisationer som "kompetenscentrum"....

Läs mer
WallaceKelseyModel

Vad är klimakteriet?

Klimakteriet, övergångsåldern eller perimenopaus är den övergångstid som varar något år, då en kvinna övergår från att vara fruktsam till att inte längre få ägglossning och därmed inte längre kan bli befruktad på naturlig väg. Under klimakteriet minskar äggstockarnas produktion av östrogen, vilket får hela...

Läs mer

Vad är kivra?

Så fungerar det, vad ska du tänka på och vad händer med din post? Hur får jag skattepengar redan till påsken med Kivra? Kivra är en digital brevlåda som du når via nätet. Efter att du öppnat en digital brevlåda hos Kivra kommer viktig post,...

Läs mer
Sample of iodine

Vad är jod?

Jod är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener. Jod är dock det minst reaktiva grundämnet i denna grupp....

Läs mer

Vad är karensdag?

Karens innebär att man avstår från något under en viss tid. Det kan till exempel handla om en tidsmässig inskränkning i en försäkrings giltighet. Vissa bidrag inom socialskyddet utbetalas inte under karensdagar, varvid en viss självrisk föreligger. I Finland skiljer man mellan arbetslöshetsdagpenningens självriskdagar och...

Läs mer

Vad är jobbskatteavdrag?

Jobbskatteavdraget, även kallat jobbavdraget eller förvärvsavdraget, är en reform genomförd av regeringen Reinfeldt i Sverige och utökad av regeringen Löfven II. Jobbskatteavdraget infördes 2007 och har därefter utökats vid ytterligare fyra tillfällen; 2008, 2009, 2010, 2014 och 2019. Det har minskats vid ett tillfälle; 2016....

Läs mer
Phorkys Mosaic Bardo

Vad är keto?

Keto (Κητώ) eller Ceto var en gudinna över havets dolda faror i grekisk mytologi. Hon hade flera namn som var Kratiis, Lamia ("Hajen") och Trienos. Hennes namn Keto, gr. Κητ|ώ Kēt|ṓ, är avlett från κῆτ|ος kḗt|os, "val" eller "havsmonster". Hon var gudinna över just valar,...

Läs mer

Vad är ip adress?

En IP-adress eller ett IP-nummer är ett nummer som används som adress på Internet. IP-adressen identifierar normalt en viss dator, samtidigt som adressens första del visar till vilket nätverk datorn är kopplad. Domännamn används inte direkt av internetprotokollet, utan namnen måste omvandlas till IP-adresser, som...

Läs mer