Vad är?

Vad är?
Static friction flat

Vad är friktion?

Friktion är inom fysiken en kraft som strävar att motverka den relativa rörelsen mellan två ytor som är i kontakt med varandra. Friktion uppkommer genom ojämnheter och adhesion mellan ytorna. Friktion är inte en materialegenskap. Det är kombinationen av ytornas material, kraften med vilken de...

Läs mer

Vad är fonder?

En investeringsfond är en samling av en rad olika värdepapper, ofta kallad för portfölj, som ägs av många människor tillsammans, vilka är andelsägare. Portföljen kan bestå av olika typer av aktie- eller räntebaserade värdepapper. En fondandelsägare är ägare till en del av fondens förmögenhet. Man...

Läs mer
Feto-30-semanas

Vad är foglossning?

Foglossning är ett fysiologiskt fenomen under graviditet då bäckenringens broskfogar under hormonernas inverkan mjukas upp och bäckenringens ben därmed lossar från varandra. Genom denna fysiska förändring förbereds kvinnans kropp för att föda barnet, genom att uppmjukningen ökar måtten i bäckenets in- och utgång med 1–2 cm....

Läs mer
ADN static

Vad är evolution?

Evolution i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer. Den innebär att ärftliga egenskaper i en population förändras från generation till generation genom olika processer. Evolution är ursprunget till den stora variation som...

Läs mer
Bundesarchiv Bild 146-1987-121-09A

Vad är fascism?

Fascism är en form av högerextrem auktoritär ultranationalism karratäriserad av maktutövande via diktatur, våldsamt förtryck av politiskt oliktänkande med strikt dominans över samhället....

Läs mer

Vad är etnicitet?

Etnicitet är människors identifikation med och känsla av tillhörighet i en viss folkgrupp. Etnicitet är en namngiven social kategorisering av människor utifrån språk och deras uppfattning om ett gemensamt kulturarv och om sina anors gemensamma ursprung som särskiljer dem från andra grupper. Etnisk gruppidentitet har...

Läs mer

Vad är empati?

Empati betecknar förmågan att uppleva och förstå andra kännande individers känslor. Empatibegreppet är nära besläktat med inlevelse och medkänsla. Empati handlar om en psykisk förmåga att förstå och känna med andra, vare sig personen håller med eller inte; till exempel en psykolog kan ha empati...

Läs mer

Vad är eu valet?

I slutet av maj 2019 är det dags för EU-val. och för många är det inte helt solklart vad det är man väljer, eller hur röstningen går till. Nu reder vi. EU-valet. Ta reda på hur EU-valet går till och hur du kan rösta i...

Läs mer

Vad är driftkostnad?

Driftkostnad är den totala kostnaden för driften av en bostad. Driftkostnaden varierar beroende på om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Consector förklarar driftkostnad & gör det svåra inom finans, lätt att förstå. Vad driftkostnad betyder & hur driftkostnader påverkar dig. När du förstår...

Läs mer
Lightning3

Vad är elektricitet?

Elektricitet, från grekiska "elektron", 'bärnsten', är ett fysikaliskt fenomen. Grunden till elektricitet är att materia kan ha en elektrisk laddning. Fenomenet tar sig uttryck i välkända former som blixtar och statisk elektricitet liksom i elektromagnetiska fält och elektromagnetisk induktion. Ordet elektricitet kommer av det grekiska...

Läs mer

Vad är dataroaming?

Och det är just vad det handlar om. att vandra runt mellan olika nät. I EU/EES roamar du. Det enda du behöver tänka på är att slå på data-roaming i din mobil. Är du är utomlands och lånar en annan operatörs nät kallas det roaming....

Läs mer
DurbanSign1989

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor som inte bygger på meriter eller talanger. I begreppet Diskriminering är underförstått att åtskillnaden innebär något negativt för den drabbade. Det anses diskriminerande att göra åtskillnad på grund av sådana egenskaper...

Läs mer
Dopamine-3d-CPK

Vad är dopamin?

Dopamin eller hydroxityramin, (C8H11NO2) är en av de viktigaste signalsubstanserna i centrala nervsystemet. Det är en katekolamin som bildas av tyrosin, och binds av G-protein vid dopaminreceptorer. Dopamin verkar dels i sig, dels är det en föregångare till noradrenalin och adrenalin. Upptäckten av dopamin som...

Läs mer

Vad är cardio?

Tips på träningsprogram som ökar din uthållighet och ger starkare ben. Vad ger bäst resultat: Tre 20-sekundersintervaller eller 45 minuter kontinuerlig cardioträning? I en nyligen publicerad studie får vi svaret. Cardio (konditionsträning, på ren svenska) är en lättillgänglig träningsform. man behöver inte tänka så mycket,...

Läs mer
Bulgur2

Vad är bulgur?

Bulgur, bulghur eller burgul är en matvara som består av hela vetekärnor som ångkokats, torkats och sedan krossats. Bulgur härstammar från Mellanöstern och liknar couscous men i bulgur bevaras en större del av vetekornen, vilket gör bulgur mer närings- och fiberrikt.[källa behövs] Bulgur är ett lättanvänt...

Läs mer

Vad är baljväxter?

Ärtväxter (Fabaceae), eller baljväxter, är den näst största familjen inom gömfröväxterna med omkring 650 släkten och cirka 20 000 arter. Bland dessa finns många livsmedel, såsom inom bönsläktet (Phaseolus), ärtsläktet (Pisum), jordnötssläktet (Arachis) och sojabönssläktet (Glycine). Det finns även viktiga djurfoderväxter och gröngödslingsväxter, i till...

Läs mer

Vad är väl en bal på slottet?

Alldeles UNDERBAR. Det här med att man skulle åka till Paris i morgon men att SAS strejkar och det inte går att boka om biljetterna. Varje dag bjuder på ”dagens Trump”. Något otippat, oerhört, obegripligt. Frågan är ändå om inte detta slår det mesta: Världens...

Läs mer

Vad är aminosyror?

En aminosyra är en kemisk förening som innehåller både en amingrupp och en karboxylgrupp. Inom biokemin syftar ordet oftast på de 20 aminosyror som proteiner vanligtvis består av, trots att även andra aminosyror har biologisk betydelse. Proteiner är polymerer av alfa-aminosyror, som hålls ihop av...

Läs mer
Gull - Anorexia Miss A

Vad är anorexia?

Anorexia nervosa är en form av ätstörning, som yttrar sig främst i en irrationell rädsla för viktuppgång och en förvriden kroppsuppfattning. Överdrivna kostrestriktioner, självsvält, tvångsbeteenden kring mat, och undervikt, ibland kraftig, ses ofta i samband med detta. Debuten sker oftast i tonåren, och är vanligast...

Läs mer
KB test

Vad är antibiotika?

Antibiotikum betyder för biologer ämnen som producerats av levande organismer i syfte att hålla andra organismer borta. Exempelvis lever både bakterier och svampar antingen som parasiter eller på att bryta ned dött material. Eftersom båda har samma födokälla försöker de förgifta varandra genom att utsöndra...

Läs mer

Vad är ALS?

Det patienten märker vid als är en svaghet som börjar någonstans, ofta i en hand eller i en fot. I början förstår man inte vad det är. Det slår inte till plötsligt, utan. ALS är en förlamningssjukdom som bryter ner de nervceller i hjärnan och...

Läs mer

Vad är ett adjektiv?

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till...

Läs mer

Vad är vegansk mat?

Ibland stöter jag på folk som är väldigt förvirrade kring vad vegansk mat egentligen är och hur det skiljer sig från vegetarisk mat. så vad är. Veganer avstår även från att använda andra produkter utöver mat som är av. det produceras redan mer än vad...

Läs mer

Vad är ett verb?

Verb är en ordklass som innehåller ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. Ett verb beskriver något man gör eller något som händer. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är något du kan göra, till exempel...

Läs mer
Rotavirus Reconstruction

Vad är virus?

Virus är de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer. Virus brukar inte räknas som en livsform, då de saknar egen ämnesomsättning, och ej kan föröka sig på egen hand, utan beskrivs ofta snarare som "ett mellanting mellan levande och död materia". De kan...

Läs mer

Vad är tinder?

Tinder är en platsbaserad dejtingapp som underlättar kommunikation mellan ömsesidigt intresserade användare att chatta om de matchas. Tinder grundades av Sean Rad, Jonathan Badeen, Justin Mateen, Joe Munoz, Dinesh Moorjani och Whitney Wolfe och lanserades 2012. Tjänsten ägs av IAC....

Läs mer
Auguste Comte

Vad är sociologi?

Sociologi är en vetenskaplig disciplin som studerar samhällen och social handling i vid bemärkelse. Speciell vikt lägger sociologin vid att försöka förklara och förstå människors handlingar och sociala identiteter; grupprelationer och -processer; social skiktning och sociala systemprocesser, samt vilka kulturella strukturer och processer som präglar...

Läs mer

Vad är ström?

ström, eller elektrisk ström, är elektriskt laddade partiklar som rör sig. Oftast är det elektroner som går genom en elektrisk ledning. Källan till strömmen är ofta ett. Elektrisk ström är elektriska laddningar som rör sig. Om det flyter ström genom en vanlig sladd av koppar består...

Läs mer