vadär.se

Asperger syndrom

Hem > Asperger syndrom

Asperger syndrom

Har du funderingar kring vad Aspergers syndrom är, varför man får syndromet och vad det har för kännetecken? Läs mer om diagnosen här.

Vad är asperger?

Aspergers syndrom, även kallat asperger eller ASD, är en diagnos som inte längre ges. Det klassas istället som en autismspektrumstörning. Diagnosen innebär att personen har en normal eller hög intelligensnivå och normal språkförmåga, men har mycket svårt för social interaktion. En person med diagnosen har också ofta intensiva och specifika intressen och beteendemönster.

Vad innebär asperger?

Aspergers syndrom är en lindrig diagnos på autismspektrumet. Det innebär att det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som påverkar funktionen hos hjärnan och nervsystemet. Diagnosen har ingenting med intelligens att göra, utan påverkar hur en människa tänker, agerar och kommunicerar. En person med diagnosen kan ha svårt att leva sig in i andras känslor och sätt att tänka, och ägnar ofta mycket tid åt ett visst specialintresse.

Hur vet man om man har asperger?

Om du undrar hur man vet om man har asperger, så är ett vanligt kännetecken att man då har svårt att förstå outtalade faktorer i socialt samspel som bland annat miner, kroppsspråk och ironi. Man kan också ha svårt att göra sig förstådd av andra. En person med asperger ogillar överraskningar och vill gärna följa fasta rutiner. Det är också vanligt med specialintressen och känslighet för sensoriska intryck.

Kännetecken

 • Socialt samspel
 • Svårt att sätta sig in i andras känslor
 • Svårt att förstå miner ock kroppsspråk
 • Svårt att förstå ironi
 • Svårt att göra sig förstådd
 • Trygg med fasta rutiner
 • Otrygg med plötsliga förändringar och överraskningar
 • Specialintressen som upptar mycket tid och tankekraft
 • Sensoriska intryck 
 • Känslig för ljus
 • Känslig för doft
 • Reagerar starkt på smak, konsistens och beröring

Asperger – test

Om du tror att du eller någon i din närhet kan ha syndromet och behöver hjälp så är det viktigt att få en korrekt ställd diagnos. Kontakta en vårdcentral om du tror att du eller en närstående kan ha ett autismspektrumtillstånd. Det finns hjälp att få för att göra vardagen lättare!

Varför får man asperger?

Man känner idag inte till några direkta eller specifika orsaker till att man får autistiska syndrom, men man har påvisat en ärftlig faktor. Man tror att flera olika gener medverkar till att man får syndromet. Det finns också hypoteser om fysiska faktorer, som till exempel exponering för kvicksilver, som påverkar nervsystemet.