vadär.se

Tes

Hem > Tes

Tes

En tes är en åsikt eller ett påstående som man kan argumentera för eller emot. Tesen är det grundläggande budskapet man vill förmedla genom att stöda det med försvar och bevis.

Vad är en tes?

Tes, från latinets thesis, av grekiska thensiı (ställande, sättande, läggande), är ett påstående eller en åsikt som kan försvaras, bevisas eller motbevisas. Det är en teori som någon har och som den personen försvarar med hjälp av olika argument. Påståenden som är självklara eller inte går att motbevisa räknas inte som teser. En tes kan beskrivas som kärnan i det du vill säga, och visar din ståndpunkt i en fråga.

Varför används tes?

Tesen utgör grunden för argumentation i till exempel en debatt. Att vara medveten om sin tes gör det lättare att tydligt få fram sitt budskap. Den kan i en debatt förvaras, bevisas eller motbevisas med hjälp av olika argument.

Exempel på olika teser

Några exempel på teser:

  • 30 timmars arbetsvecka bör införas
  • Mobiltelefoner bör förbjudas i skolan
  • Skatten på kött bör höjas


Dessa påståenden kan man tycka olika om, och de kan försvaras eller bestridas med olika argument.