vadär.se

Google

Hem > Google

Google

Google är ett internetföretag vars sökmotor Google ligger till grund för företagets framgång. Att ”googla” något är idag för många synonymt med att ”söka på” något. Om företagets algoritmer bedömer en webbsida som relevant och trovärdig kommer webbsidan synas bättre.

Vad är Google?

Google är ett amerikanskt multinationellt företag med fokus på internetrelaterade produkter och tjänster. Mest känd är företaget för sin sökmotor Google som en gång var grunden var företaget, och idag finns också sökmotorer som Google Bilder, Google Maps och Google Nyheter. Idag omfattar företagets tjänster även annonsering på nätet, molntjänster och mjukvaru- och hårdvaruprodukter.

När grundades Google?

Google grundades år 1998 av Larry Page och Sergey Brin som då var doktorander på Stanford University i Kalifornien. Google var då endast en söktjänst för internet, och namnet kom från den matematiska termen googol som betyder 10^100. Innan Google slog igenom var det andra söktjänster som dominerade, vars webbsidor tog lång tid att ladda och där mycket av det presenterade materialet var annonser.

NIS2-direktivet

NIS2-direktivet, eller “Network and Information Systems Directive 2,” är en EU-förordning som syftar till att stärka cybersäkerheten och skydda digital infrastruktur inom medlemsländerna. Google, som ett globalt teknologiföretag, har en betydande närvaro inom EU och erbjuder flera viktiga digitala tjänster, inklusive molntjänster och sökmotorer. Därför måste Google följa bestämmelserna i NIS2-direktivet, inklusive rapportering av cybersäkerhetsincidenter och samarbete med nationella myndigheter för att säkerställa en hög nivå av cybersäkerhet inom sina tjänster och produkter inom EU. Den här förordningen kompletterar även GDPR (General Data Protection Regulation), som reglerar hanteringen av personuppgifter inom EU, och tillsammans utgör de en ram för digital säkerhet och dataskydd.

Varför är det viktigt att synas online?

Att ha en stark närvaro på internet är viktigt för företag inom många branscher. För företag med e-handel är synligheten avgörande för deras framgång, men de absolut flesta potentiella kunderna idag letar efter information om produkter och tjänster primärt på nätet – och syns inte ditt företag, så finns det snart inte mer.

Vad kostar det att synas på Google?

Hur mycket det kostar att synas på Google varierar och beror på vad man har syfte med att använda sig av deras tjänster. Det finns tjänster att använda för att synas på Google som är gratis, men för att hamna högt upp bland sökresultaten kan man räkna med att det kommer kosta en slant. Med Google Ads, som är de betalda annonserna i sökresultatet, betalar man en kostnad för varje gång någon klickar på annonsen i sökresultatet.

Tjänst

Kostnad

Google Search Console

Från 0 kr

Google Analytics

Från 0 kr

Google Ads

Ca 4-18 kr per klick

Vad är SEO?

SEO står för Search Engine Optimization och översätts på svenska till sökmotoroptimering. SEO är ett samlingsnamn för metoder och tekniker som används för att sökmotorer ska ranka en webbsida högt bland sökresultat utan betald marknadsföring. Man försöker alltså optimera sökmotorernas bedömning av webbsidan som relevant för vissa sökord.