Yoga

Vad är? / Yoga
Suryathon4

Vad är yoga?

Yoga är ett grundläggande begrepp i indisk filosofi, psykologi och religion och var i äldre indisk tradition beteckning på ett flertal olika fysiska och kontemplativa tekniker....

Läs mer