Vad är wifi?

Vad är? / Datalänkskiktsprotokoll  / Vad är wifi?
Wifi

Vad är wifi?

Wi-Fi, wifi eller wi-fi, är en teknik för trådlösa nätverk. Det är ursprungligen ett handelsnamn lanserat av branschorganisationen Wi-Fi Alliance för att beskriva teknik baserade på standarder i familjen IEEE 802.11. Syftet med wifi är att genom tester och efterföljande certifiering garantera att produkter fungerar tillsammans. Numera används ofta begreppet som ett mer populärt och slagkraftigt sätt att beteckna trådlöst LAN (“WLAN”) över IEEE 802.11-standarden. Det har visat sig vara tydligare att använda begreppet wifi än WLAN eftersom man då med svenskt uttal förhindrar sammanblandning med VLAN. Varumärkena Wi-Fi och Wi-Fi CERTIFIED ägs av Wi-Fi Alliance.

smart-telematik. e förklarar tekniken WiFi. på ”hi-fi” men det kanske är bäst att lyssna till vad en av grundarna av Wi-Fi Alliance, Phil Belanger, själv säger: Wi-Fi ([‘wifi] eller engelska: [‘waifai]), wifi eller wi-fi, är en teknik för trådlösa nätverk. Det är ursprungligen ett handelsnamn lanserat av branschorganisationen. Vad är WiFi? WiFi är en teknik för att surfa trådlöst. För att göra det krävs en trådlös router som dirigerar datatrafiken mellan de olika nätverksenheter som ansluts. Vad alla borde veta om WiFi. WiFi är den teknik som idag oftast används för att bygga upp trådlösa nätverk i hem eller på arbetsplatser.

Wifi-guiden lär dig allt du behöver veta: hur du enkelt kommer igång med ditt wifi och får bättre, snabbare och. Vad är det för skillnad på 2,4 GHz och 5 GHz? Ett modem är en enhet som skickar information mellan omvärlden, eller ett WAN-nätverk (Wide Area Network), och ditt hem. Föreställ dig att WAN-nätverket är. Slipp problem med inomhustäckning och ring wifi-samtal (VoWiFi) för bättre upplevelse och kvalitet i dina samtal. Här kommer tio förslag på vad du kan döpa ditt trådlösa bredband till. Nummer 6: Mamma använd den här.

Se hela listan. Vad för nytta gör en wifi-brygga? WiFi är benämningen på en trådlös teknik som används mycket i dag för att. WiFi, är en förkortning för Wireless Fidelity står egentligen för den internationella.

I Sverige har också uttalet ”hajfi” varit vanligt för Hi-Fi; det är antagligen därför Nationalencyklopedin utgår från att wifi på svenska uttalas ”wajfi”. Vad är WiFi och vad innebär det att surfa på trådlöst internet egentligen? Boxers Bredbandsskola förklarar hur det fungerar och vilka faktorer som påverkar. Den kallas wifi (Wireless Fidelity) eller WLAN (Wireless Local Area Network) och använder. Här följer en lista över vad beteckningarna brukar syfta på. Vad är det? Wifi-samtal låter dig ringa samtal med din mobiltelefon över ett wifi-nätverk.

Du behöver ingen speciell mjukvara eller. Wi-Fi 6. vad är det och hur fungerar det? 802. 1ax. Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, också känd som AX WiFi eller 802. 1ax WiFi, är den senaste WiFi-teknologin.

Teknologin. Många funderar på vad skillnaden är på en vanlig WiFi-förstärkare och ett mesh. Som namnet säger, så förstärker bara en WiFi-förstärkare de redan existerande. Vad är WiFi-samtal? Känner du igen dig i att det ibland finns platser dit täckningen inte riktigt når.

Det kan vara källaren, tvättstugan eller på gymmet. Aktivera mobildatatjänster på en iPad Wifi + Cellular-modell. Om du fortfarande behöver hjälp kan du läsa om vad du ska göra.

Välj ett. Wifi-samtal är en tjänst som gör det möjligt att ringa via wifi-nät. Det innebär att du kan ringa och ta emot. Vad kostar ett wifi-samtal? Det kostar inget extra.

Wi-Fi ([‘wifi] eller engelska: [‘waifai]), wifi eller wi-fi, är en teknik för trådlösa nätverk. Det är ursprungligen ett handelsnamn lanserat av branschorganisationen Wi-Fi Alliance för att beskriva teknik baserade på standarder i familjen IEEE 802.11. Syftet med wifi är att genom tester och efterföljande certifiering garantera att produkter fungerar tillsammans. Numera används ofta begreppet som ett mer populärt och slagkraftigt sätt att beteckna trådlöst LAN (“WLAN”) över IEEE 802.11-standarden. Det har visat sig vara tydligare att använda begreppet wifi än WLAN eftersom man då med svenskt uttal förhindrar sammanblandning med VLAN. Varumärkena Wi-Fi och Wi-Fi CERTIFIED ägs av Wi-Fi Alliance.

Namnet Wi-Fi anses i vissa sammanhang snarare vara en ordlek på hi-fi, och inte en direkt förkortning av wireless fidelity (’trådlös naturtrohet’). Detta har även påpekats av Phil Belanger, som är en ursprunglig medlem av Wi-Fi Alliance, och som var med vid valet av namnet: “Wi-Fi står inte för någonting särskilt. Det är inte en akronym. Det finns ingen betydelse.” Andra anser alltjämt att det är en direkt förkortning av wireless fidelity vilket också Wi-Fi Alliance egen marknadsföring vittnar om då de använt “The Standard for Wireless Fidelity” som slogan.

Wi-Fi är den vanligaste tekniken för lokala trådlösa nät. Trådlösheten innebär att användare inte behöver dra och koppla kablar och enkelt kan flytta på sig utan att kontakten bryts. Att kommunikationen sker med radiovågor betyder förstås större risk för störningar. Nivån på strålningen är avsedd att vara låg nog för att inte medföra risk för hälsoproblem.

Trådlösheten innebär samtidigt att trafiken lätt kan avlyssnas. Krypterad kommunikation kan inte nödvändigtvis avkodas, men kan lagras för senare försök till avkodning. Trådlös kommunikation kräver i allmänhet också mer energi, vilket förkortar batteritiden på bärbara datorer och dylikt.

Wifi-tekniken bygger på billiga kretsar vilket gör användning av tekniken ekonomiskt acceptabelt för privatpersoner. Med wifi kan även enheter som nyttjar nätverksåtkomsten röra sig mellan samordnade accesspunkter utan att förlora uppkoppling, vilket kallas roaming.

En fråga som ofta uppkommer är varför trådlösa nätverk stör varandra, något som är vanligt i framförallt flerfamiljshus. En vanlig orsak är att grannens nätverk är inställt på samma kanal vilket höjer antalet kollisioner och därmed minskar nätets prestanda. Felet avhjälps vanligen genom att man byter frekvens på ett av de trådlösa nätverken. Antalet tillgängliga frekvenser är ändå ändligt, vilket innebär att störningar är ofrånkomliga då många nät eller användare finns på samma område.

Wi-Fi har längre räckvidd än Bluetooth, ett annat vanligt trådlöst protokoll, och lämpar sig bättre för allmän kommunikation (Bluetooth används framförallt för att koppla enskilda kringenheter till en dator).

Genom att basstationen är nära har Wi-Fi större kapacitet än nätverk som bygger på mobiltelefonteknik (3G etc.); datatrafiken är i allmänhet mycket billigare än om trafiken gick via basstationer för mobiltelefoni. Nackdelen är behovet av en lokal basstation kopplad till Internet med annan teknik (t.ex. ethernet, DSL – eller 3G).

Det finns flera andra tekniker för trådlös datakommunikation, men hård- och mjukvaran för dessa är inte lika lättillgänglig, ofta är den dyrare och kräver specialkunskaper att ta i bruk.

Inga kommentarer
Kommentera