Vad är versaler?

Vad är? / Handskrift  / Vad är versaler?

Vad är versaler?

Versaler, vardagligt stora bokstäver, är den “större” varianten av alfabetets bokstäver i tryckt text, i motsats till gemener.

heter versaler. På engelska kallas de gemena bokstäverna “lower case characters”, eftersom de gemena typerna vid handsättning förvarades i den undre av de. Versaler, vardagligt stora bokstäver, är den “större” varianten av alfabetets bokstäver i tryckt text (exempelvis A, B, C. , i motsats till gemener. versal. betydelser och användning av ordet. Svensk. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till versal. Nytt ord? Ur Synonymordboken.

Vad betyder versal? Skilj mellan kategoribeteckningar (versal begynnelsebokstav) och förkortningar (gemen). Kategoribeteckningar med mera: A-lag; B-film; A-skatt, F-skatt (på.

Har du någonsin reflekterat över vad bokstavskunskap är. Å andra sidan skiljer sig gemenerna åt mer än vad versalerna gör och borde av det skälet vara. Vi går igenom vad en begreppen transversal och parallelltransversal betyder, samt de två satserna topptriangelsatsen och transversalsatsen, som båda utgår. När det kommer till användandet av gemener och versaler finns för dig som undertexter inget skäl till att frångå svenska språkrådets. Kommandona Endast versaler och Kapitäler ändrar textens utseende, men inte själva texten. Kommandot Ändra skiftläge ändrar däremot. Vad betyder versal?

stor (om bokstav); stor bokstav med speciell utformning (A, B, C. ) stor bokstav; variant av vanliga bokstäver som används i vissa alfabet för. Obs. Mer information om regler för automatiska versaler finns i Välj alternativ för autokorrigering av gemener/versaler, stavning och symboler. Andra partinamn är mer komplicerade. vad kallar man till exempel en. förenta stater uttalas u-ess-a, och de skrivs med versaler: UNHCR. Bild av text som visar skillnaden mellan gemener och versaler.

versal. stor bokstav; variant av vanliga bokstäver som används i vissa alfabet för att markera ny. Företag väljer ibland att skriva sina namn med uteslutande gemener eller versaler eller på annat okonventionellt vis. Detta görs eventuellt av stilistiska orsaker i. Versaler och gemener. Som korrekturläsare är det lätt att hamna i versal- och gementräsket. Det har bland andra.

Men ack vad man bedrar sig. Svenska. våra skribenter osäkra och jag fick som kvalitetsredaktör frågor om vad som gäller. Versalerna lockar likt en drog, och de verkliga knarkarna finns i pr- och. många, ofta är de ord som förskolebarnen lärt sig, skrivna med versaler och har därför för eleven blivit vad man kan kalla för ortografiska. Om du vill ändra formatet i texten till versaler, gemener, inledande versal eller inledande versal i mening, använder du kommandot Text. Om tangentbordet på din HP-dator har fastnat skriver bara kapitalet (eller “stort”) bokstäver, kan det vara ett lätt problem att fixa.

Du kanske har just tryckt på fel.

Versaler, vardagligt stora bokstäver, är den “större” varianten av alfabetets bokstäver i tryckt text (exempelvis A, B, C, …), i motsats till gemener.

De skiljer sig från kapitäler, som är stora bokstäver av samma fysiska storlek som gemener, eller som det heter på fackspråk: “versaler på gemen x-höjd”. På engelska kallas versaltillståndet för upper case, ’övre lådan’, eftersom vid handsättning de versala typerna förvarades i den övre av två typkaster. (I den undre förvarades de gemena typerna, lower case.)

Versal siffra

Både bokstäver och siffror har versala typformer. I de flesta sammanhang i tryck och på webben används versala siffror. De gemena siffrorna är mindre vanliga på Internet av bland annat tekniska orsaker.

Majuskel

I handskrifter används istället ordet majuskel (pluralis majuskler). Motsatsen till en majuskel är i detta fall en minuskel (pluralis minuskler).

I latin användes ursprungligen uteslutande majuskler (se dock romersk kursivskrift). I de skrifter som inte gör någon skillnad på små och stora bokstäver, till exempel uncialskrift, används ett så kallat universalalfabet. Halvuncialskrift är en minuskelskrift men uppfattas på grund av alla sina korta uppstaplar och underhäng som majuskelskrift.

Kapitäl

En mindre variant av versaler är kapitäler. Detta är versaler som används vid textsättning, där versalerna i ordet är satta med samma höjd som grundformerna i motsvarande gemena bokstäver. I likhet med versaler står de på textens baslinje, och alla bokstäverna har samma höjd.

Benämningen versal kommer från tyska språket. Det syftar på att det första ordet i en versrad förr i tiden alltid inleddes av en versal. I tyskan stava(de)s ordet antingen Versal eller Versalie. Ordet versal finns i svensk skrift sedan 1525.

Inga kommentarer
Kommentera