Växtanatomi

Vad är? / Växtanatomi
Pollen (Meyers Konversationslexikon 1888)

Vad är pollen?

Pollen eller frömjöl är blomväxters och barrträds ena befruktningsorgan. För att pollinering ska kunna ske måste pollenkornen, som innehåller fröväxternas hanliga könsceller, ta sig från en växt till en annan, så kallad korspollinering. Alternativt kan pollinering också ske genom att pollen från samma växt befruktar...

Läs mer