Vad är ett FD nummer?

FD står för Fabriks Datum (eng. Factory Date) och är en sifferkod som trycks ut på en vitvara eller annan maskin. FD-nummer sätts normalt på exempelvis tvättmaskiner, diskmaskiner och kylskåp.

Exempel på FD nummer

Maskinen på bilden är en tvättmaskin av märket Bosch och har FD numret 8907.

Första siffran i ett FD-nummer noterar vilket decennium maskinen är tillverkad i. I detta exempel (8) betyder det att tvättmaskinen tillverkades under perioden 2000-2009.

  • 9: 2010 – 2019
  • 8: 2000 – 2009
  • 7: 1990 – 1999
  • 6: 1980 – 1989
  • 5: 1970 – 1979

Andra siffran i ett FD nummer noterar vilket år som maskinen tillverkats i under det decennium som markerades av första siffran. I detta exempel (9) har maskinen tillverkats år 2009.

Tredje och fjärde siffran i ett FD nummer noterar vilken månad som tvättmaskinen tillverkats i. I detta exempel (07) har maskinen tillverkats i Juli månad.

Maskinen i exemplet tillverkades enligt sitt FD nummer i Juli 2009.

No Comments
Leave a Comment