Uncategorized

Vad är? / Uncategorized

Vad är BNP?

BNP är en förkortning av bruttonationalprodukt, och är ett värde som summerar alla varor och tjänster som produceras i landet under ett år. Ett annat sätt att säga detta är att BNP är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land. BNP är...

Läs mer

Vad är VPN?

VPN (Virtual Private Network) är ett virtuellt nätverk. Det är alltså ett nätverk som byggs upp av mjukvara istället för hårdvara. Den vanligaste användningen av VPN idag är att möjliggöra anonym surfning på webben. En VPN fungerar på det sättet som en proxy, det vill...

Läs mer

Vad är klockan?

0:00 Man ställer om klockan 2 gånger varje år. Ena gången till sommartid och andra till vintertid (normaltid). Under har vi en realtidsklocka som visar vad klockan är. Rätt tid i datorn? Vad är klockan, exakt? Titta här, så slipper du ringa Fröken Ur för tidgivning....

Läs mer