Vägar

Vad är? / Trafikstubbar  / Vägar
Btd rv44 sandnes

Vad är ett reversibelt körfält?

Ett körfält är en del av en körbana på en väg, vilket är avsett för trafik huvudsakligen i en riktning och med en bils bredd. Ett körfält ska vara så brett att ett fordon inte ska inkräkta på angränsande körfält. Längs körfältet har vanligen väglinjer...

Läs mer