Tid

Vad är? / Tid
Minutvisare i rörelse

Vad är tid?

Tid är en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare, det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser....

Läs mer