Vad är syssling?

Vad är? / Släkt  / Vad är syssling?

Vad är syssling?

Sysslingar, småkusiner, tremänningar eller nästkusiner är personer där en av den ena personens föräldrar är kusin till en av den andra personens föräldrar. Ordet “småkusin” används i finlandssvenskan, där syssling i stället syftar på småkusiners barn (fyrmänningar). I norra Norrland används även andrakusin, som i engelskans “second cousin”.

Sysslingar, småkusiner, tremänningar eller nästkusiner är personer där en av den ena personens föräldrar är kusin till en av den andra personens föräldrar. syssling. betydelser och användning av ordet. Vad betyder syssling?

barn till kusiner, tremänning; hon är syssling till mig barn till en kusin till mamma eller. De flesta av er har nog hört orden syssling och brylling nämnas men vet du exakt vad de betyder och varifrån orden kommer? Detta kommer vi. Din kusin är också din tvåmänning, alltså någon av dina föräldrars syskons barn. Tremänning. En syssling, eller nästkusin, är också din. Tysk översättning av ‘syssling’.

svenskt-tyskt lexikon med många fler översättningar från svenska till tyska gratis online. ”Såg mamma och syssling Janne stå omslingrade”. ”I trappdunklet stod mamma och. Men jag vet vad jag har sett. Kanske tycker mamma mer. Hon umgicks med killen, saker hände och nu vet Amanda inte vad hon ska ta. Hon undrar om hon är konstig för att hon älskar min syssling? Böjningar av syssling, Singular, Plural. utrum, Obestämd.

av ens egna föräldrar. Åsa och jag är sysslingar. Åsa är min syssling. Åsa är syssling till/med Peter. gas till att omfatta alla typer av kusi- syssling och brylling. ut vad de våra mest ogenomskinliga spektivförskjutningen mellan ‘barn till Norska och isländska. Vad kommer efter syssling är det brylling?

os vidare. Språk, ord och namn: Övriga språkfrågor: Sysslingar och bryllingar mvh/ Mikael. Loggat. När tjocka släkten samlas träffar man mostrar och fastrar och kusiner och kanske också sysslingar och bryllingar. Vad moster och kusin är för. Engelsk översättning av ‘syssling’. svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. ”Vi fick för oss att vi var sysslingar och vi kan ju inte gifta oss om vi är. Men detta kanske inte är vad man önskar att höra två veckor innan man.

Min mor lärde mig ordningen kusin, nästkusin, syssling, brylling och pyssling. Jag har dock märkt stora skillnader i hur det uppfattas. och i. SV EN Svenska Engelska översättingar för syssling. Söktermen syssling har 4 resultat. Hoppa till.

SV, Synonymer för syssling, EN, Översättningar. Sysslingar, eller tremänningar, är två personer vars föräldrar är kusiner. Andra ord för syssling är nästkusin, a-kusin, andrakusin och småkusin. Sysslingars barn. våra besökare. Läs mer på vår sida vad de har att säga om företagen.

Sa att han hette Mats och var min syssling och han hade släktforskat. Började skratta. SYSSLING sys3ling2, förr äv. SYSSLUNG, m. ⁄ ⁄ ig. best. -en; pl. -ar, i ä.

språkprov möjl. äv. att hänföra till sg. sysslinge l. sysslunge, se nedan, (VarRerV 10.

Sysslingar, småkusiner, tremänningar eller nästkusiner är personer där en av den ena personens föräldrar är kusin till en av den andra personens föräldrar. Ordet “småkusin” används i finlandssvenskan, där syssling i stället syftar på småkusiners barn (fyrmänningar). I norra Norrland används även andrakusin, som i engelskans “second cousin”.

En syssling till en person är sålunda barnbarn till ett syskon till personens farfar, farmor, morfar eller mormor.

Sysslingar har 25 procent gemensamma förfäder. Om sysslingarna är släkt med varandra på flera sätt kan de dock ha fler gemensamma förfäder. (Många är släkt på flera sätt om man ser några hundra år tillbaka i antavlan och alla är det om man går mycket långt tillbaka i tiden.)

Om föräldrarna är halvkusiner, d.v.s. barn till två halvsyskon, kan sysslingarna kallas halvsysslingar. Halvsysslingar har 12,5 procent gemensamma förfäder.

Två personer kan vara sysslingar och halvsysslingar till varandra på flera olika sätt samtidigt.

Tremänning. Används ofta i Dalarna, Värmland samt i södra och mellersta Norrland. Tremänningars barn kallas fyrmänningar, deras barn femmänningar och så vidare. Jämför norska “tremenning”.

A-kusin är ett gotländskt ord för syssling. I gotländskan finns också uttrycket B-kusin för brylling. Motsvarande släktrelation med ännu fler generationers avstånd kallas “gammal släkt”.

Andrakusin används i främst Norrland, bland annat i Tornedalen. Vidare används även tredjekusin i nästa led och förstakusin för kusin i första led.

Småkusin är det finlandssvenska ordet för syssling. Ordet förekommer även i Norra Norrland. Småkusiner är alltså personer vars föräldrar är kusiner.

Nästkusin används i första hand i Skåne, Blekinge och Halland. Jämför danska “næstsøskendebarn”.

I Svenskfinland betyder ordet syssling det som på rikssvenska heter brylling eller fyrmänning, d.v.s. sysslingars barn i förhållande till varandra.

Syssling (fornsvenska systrungi, systlungi, syzlunge) betydde ursprungligen den ena systerns barn i förhållande till den andra systerns barn, alltså kusin på mödernet, en betydelse som dock inte används längre. Jämför brylling, som från början innebar kusin på fädernet.

Tremänning (fornsvenska þræmænningr), släkting i tredje led.

A-kusin (ursprungligen avkusin).

Två sysslingars barn kallas i sin tur bryllingar eller fyrmänningar.

Sysslingbarn är barn till en syssling. En mycket ålderdomlig betydelse av ordet sysslingbarn, som kan påträffas i äldre litteratur, är brylling.

Inga kommentarer
Kommentera