Syror

Vad är? / Syra-baskemi  / Syror

Vad är en syra?

En syra definieras vanligtvis som ett ämne som genom dissociation kan avge protoner (vätejoner). En syra har pH-värde lägre än 7. Många ämnen har förmågan att i större eller mindre utsträckning kunna avge protoner. Man delar in syror i olika grupper dels beroende på hur...

Läs mer