Skattestubbar

Vad är? / Skatterätt  / Skattestubbar

Vad är taxeringsvärde?

Taxeringsvärde är det värde på en fastighet som ligger till grund för fastighetsskatt och tidigare också förmögenhetsskatt. Taxeringsvärdet fastställs vid fastighetstaxering och ska motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde, med viss eftersläpning....

Läs mer