Synonymer

Vad är? / Semantiska relationer  / Synonymer

Vad är synonymer?

Synonym, även synonymi, är en retorisk figur eller stilfigur som används för att ersätta ett redan nämnt ord, med samma betydelse eller ett relativt liktydigt. Företeelsen kallas vanligen synonym i svenska skolan och används för att få ett mer varierat språk. Synonymi tillhör semantiska relationer...

Läs mer