Vad är ett referat?

Vad är? / Litteraturstubbar  / Litterära termer  / Vad är ett referat?

Vad är ett referat?

Ett referat är en, vanligen förkortad, text eller verbal redogörelse för ett händelseförlopp, ett anförande, ett verk eller liknande. Att referera innebär att återge ett händelseförlopp eller att sammanfatta innehållet i någon annans text med egna ord.

Ett referat är en, vanligen förkortad, text eller verbal redogörelse för ett händelseförlopp, ett anförande, ett verk eller liknande (jfr resumé). Att referera innebär att. Vad ett referat är och hur man skriver ett. Att skriva referat. MrsTigerteach. Loading. Unsubscribe from MrsTigerteach?

Cancel Unsubscribe. Innan du börjat tänka på att skriva referat måste du ha en text att referera. Om du inte. Därför är det viktigt att du har arbetat med materialet så du vet vad som är. Skriva referat (kommer från det latinska ordet refero som betyder tillbakaföra). Ditt referat ska innehålla en formell inledning där du redogör för vad du ska göra.

a) Ge uppgifter om vem, vad, var och när. b) Ange namnet på skribenten. om det finns ett sådant utsatt.

c) Ange temat för artikeln. d) Ange artikelns och. Exempel på citat, referat och hänvisning hittar du nedan och exemplen är hämtade från. referat. Även i ett sådant fall måste du tydligt ange vad du hänvisar till.

Referat är en sammanfattning av originaltexten, formulerad självständigt med egna ord. I båda. Att citera innebär att exakt återge vad någon skrivit eller sagt. Ett referat där eleven återger innehållet av Tore Janssons artikel “Vad är svenska?

(publicerad i Språktidningen, februari 2012). Den ursprungliga artikeln. Referat kan skrivas för att man vill sammanfatta något, till exempel när man själv studerar. stycke signalerar ofta vad som är det viktigaste i texten. skriv stödord. Kort referat av vad som behandlades på kursmötet 8/10. Förändringar från tidigare år: -Kortare duggor och 6 stycken istället för 7. Detta för att det inte ska ta för.

Här får du lära dig vad du ska tänka på när du skriver ett referat och vad som skiljer ett referat från andra texter. referat. betydelser och användning av ordet. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till referat. Nytt ord? Ur Synonymordboken. Vad betyder referat? Kaj Kunnas referat av damlejonens OS-matcher har väckt rabalder.

Vad tycker du . referat? Läs vad Kunnas själv tycker om kalabaliken i tisdagens Hbl Kväll. Referat: ”Det vore hälsosamt att tydliggöra vad staten vill med sitt ägande i Telia”. 2019-03-28. Årets andra Rapidusfrukost hölls på Hypergenes kontor, i före. VAD ÄR ETT REFERAT?

Ett referat är en kortfattad återgivning av innehållet i ett dokument, en koncentrerad version som avses ge det väsentligaste och vars. Ett referat av Tore Jansons artikel “Vad är Svenska? från 2012. Eleven lyfter fram de viktigaste delarna i artikeln och man får bland annat veta vad Tore Ja. Sverige är ett öppet och omvärldsberoende land i en föränderlig omvärld. Samtidigt är vi snabba till omställning, trendkänsliga och. Syfte. Eleverna tränar på att skriva referat och göra källhänvisningar.

Hittar vi några referatmarkörer där vi kan se vad någon annan tänker? En referatmarkör.

Ett referat är en, vanligen förkortad, text eller verbal redogörelse för ett händelseförlopp, ett anförande, ett verk eller liknande (jfr resumé). Att referera innebär att återge ett händelseförlopp eller att sammanfatta innehållet i någon annans text med egna ord.

Till skillnad från recensioner, tolkningar, krönikor, eller analyser, får referat inte innehålla skribentens åsikter eller slutledningar, utan är enbart en sammanfattning av källans viktigaste innehåll. Ej heller får referatet förvanska ursprungstextens eller händelsernas mening eller syfte genom medvetna val av värdeladdade ord. Skillnaden mellan referat och citat, är att citat är ett stycke ordagrann redovisning av en annan text eller utsaga, medan referatet däremot återger den i en annan språkdräkt. Denna återgivning ska helst följa ursprungstextens kronologi, för att inte förvanska den.

Referat ska alltid redovisa källa enligt god sed för att inte bli plagiat. Det bör också innehålla referatmarkörer, det vill säga fraser som hänvisar till den som skrivit referatobjektet. Exempel på referatmarkörer är “författaren anser att…”, “enligt författaren…”, “författaren hänvisar till…”. Ordet “författaren” kan bytas ut mot namnet på referatobjektets författare.

Inga kommentarer
Kommentera