Television

Vad är? / Radio  / Television
Cocacola-5cents-1900 edit1

Vad är public service?

Public service är en radio- eller TV-verksamhet som syftar till att ge allmänheten en särskild sorts berikande programutbud genom att företaget i fråga har ett avtal med staten rörande bolagets innehåll. I uttryckets hemland Storbritannien innefattar public service dels BBC, som brukar kallas för public...

Läs mer