Vad är polyester?

Vad är? / Konstfibrer  / Vad är polyester?
Närbild på textil i polyester.

Vad är polyester?

Polyester är en typ av plast som tillverkas av fossila bränslen, primärt olja. Polyester är idag den vanligaste syntetfibern i världen. Polyester är också efter bomull världens näst vanligaste klädmaterial.

Polyester som klädmaterial

Polyester är den helt dominerade konstfibern vid textilproduktion. Polyester är populärt som material för kläder eftersom fibrerna i materialet transporterar fukt från kroppen mycket effektivt.

Polyester är ett favoritmaterial vid tillverkning av i friluftskläder eftersom det tar åt sig väldigt lite vatten. Det används då ofta som polyesterfleece som både är hållbart, bekvämt samt härdar snabbt. Det är också bekvämt att bära och värmande.

Polyester i industrin

De flesta av oss känner till polyester som ett klädmaterial, men polyester används flitigt inom många olika användningsområden, inte minst inom industrin.

Polyester tillverkas av olja som förädlas i flera steg vid raffinaderier. Polyester används tillsammans med andra material, så som glas och kolfiber som gjutmassa i produktionsindustrin och i andra plastkompositer.

Polyester – komposition

I sin minsta form är polyester en polymer. Molekylen polyester är något unik, då den innehåller estermonomerer i sin kedja.

Polyester kan effektivt återvinnas och återanvändas i produktion om och om igen. Detta eftersom fibrerna i polyester håller sig intakta länge.

Vanliga polyester kompositioner är bland andra ortoftalsyrapolyester och polyetylentereftalat (PET). En mindre vanlig komposition är isoftalsyrapolyester som används inom industrin när det behövs en plast som är mer resistent mot bland annat kemikalier.

Polyester kallas även för esterplast.

Polyesterns roll inom glasfiber

Ända sedan tidigt 1950-tal har polyestern varit ett populärt material vid tillverkning av plastbåtar. Polyester kombineras då med glasfiber och en så kallad härdare. Materialet vävs ihop till en väv och läggs i lager kring en stomme. I denna komposition så binder polyestern samman glasfibrerna och även alla material runt omkring.

Inga kommentarer
Kommentera