Vad är podcast?

Vad är? / Poddradio  / Vad är podcast?
Podcast hosted by women

Vad är podcast?

Poddsändning, poddradio eller bara podd är en metod att publicera ljudfiler via Internet.

Allt fler lyssnar på podcast. Men vad är egentligen en podcast? Eller podd, som det också heter. Och vad är “direktsänd” radio. till skillnad från.

En podcast (poddsändning, podradio eller pod) är ett enkelt sätt att prenumerera på ljud- eller videofiler via nätet. Via ett program eller en app, väljer du vad du. Här försöker vi förklara vad en podcast är, samt delar med oss av annan spännande information om podcasts. Kopplingen mellan ordet “podcast” och Apples Ipod har länge varit en nagel i. På gräsrotsnivå finns ljudbloggarna där vanliga privatpersoner talar om vad. Vi pratar mycket om våra podcasts. Men vad är egentligen en podcast? Och hur gör du för att lyssna på en?

Vad är Podcast? En podcast är en ljudfil som görs tillgänglig på internet via tekniken RSS vilket gör det möjligt att lyssna på den på flera plattformar som i din. Artisten Emil Assergård visar upp sin talang när han drar fram guran och gör nya låtar, direkt i podcasten. om jackor och kränkta män som gillar kött. Hur var det. Vad är en podcast egentligen och var ska man börja? Här får du en introduktion till att lyssna på podcast och tips på bästa apparna för android.

Vad är en podcast? En podcast (också podsändning eller pod-radio) är ett radioprogram som går att ladda ned. På så vis skiljer den sig från. Att börja spela in en egen podcast behöver varken vara dyrt eller. och ge dig själv de bästa förutsättningarna, oavsett vad du har för budget. När jag flyttade till en ort utanför Stockholm och började pendla till jobbet så trappades mitt podcast-lyssnande upp.

Idag lyssnar jag mest på P3. Vad är en podcast? Podcaster är programavsnitt som finns på internet.

Podcaster är ofta originalinspelningar av ljud- eller videomaterial, men de kan också vara. Podcast: Vad vill Moderaterna med skattepolitiken, Niklas Wykman? Moderaterna har nu inlett ett arbete med att ta fram en skattereform, som. Hur lyssnar man på en podcast i mobilen? Om man har en iPhone är det enklast är att gå in i iTunes Store på telefonen och söka efter poddens namn (tex. Alex Kossek från podcasten “Hemma hos Gry” & Christian Rück, psykiater, rotar runt i komplexa ämnen med hjälp av diverse experter. Kan man få svar på livets. Hur startar man en podd så att den syns på iTunes, Acast, Spotify och Stitcher? Det får du reda på här.

Med den här 7-stegsguiden får du veta exakt vad du. Vad? En podd, poddsändning eller podcast är ett är ett program som du kan ladda ner och lyssna på när du vill. Man kan också prenumerera. Vad bedöms och varför?

I det första avsnittet träffar vi Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Stockholms universitet och Sara Bruun, lärare i engelska som.

Poddsändning, poddradio eller bara podd (engelska: podcast eller podcasting) är en metod att publicera (och för lyssnaren att prenumerera på) ljudfiler via Internet.

Ordet “podcasting” är en sammanslagning av pod (ordagrant “frökapsel”, men syftande på mediaspelaren Ipod) och engelskans “broadcast” (motsvaras av svenska termen rundradiosändning, ett ord som kan avse såväl en aktivitet – ett verb – som budskapet i det utsända – ett substantiv.)

Ännu finns ingen helt adekvat svensk term för företeelsen, utan det engelska uttrycket används i allmänhet i Sverige; “poddsändning” är dock ett av de förslag som lagts fram, men “podradio/poddradio”, som bland annat används av Sveriges Radio samt av kommunikationsbyrån Daytona som administrerar Svenska podcastpriset, Sveriges enda övergripande utmärkelse för mediet, används i mycket högre grad.

Ordet “podd-tv” och “Tvodd” har fått visst genomslag för podd-sändning av videomaterial.

Problem

Kopplingen mellan ordet “podcast” och Apples Ipod har länge varit en nagel i ögat för många poddsändare. Termen har upplevts som begränsande eftersom den antyder att filerna inte skulle gå att spela på andra mediaspelare. Leo Laporte drev tidigt en informell kampanj för att ersätta ordet med “netcast”. Trots den genomslagskraft Laporte och hans nätverk har (än i dag inleds alla sändningar från TWiT.tv med frasen “Netcast you love from people you trust”) fick den föreslagna termen aldrig något fäste. Debatten borde kunna ses som avslutad i och med att Microsoft införde stöd för “podcasts” i mediaspelaren Zune.

Poddsändningar skiljer sig från andra sätt att tillhandahålla ljudfiler genom att RSS-flöden används för ändamålet. Därmed laddas filerna ner automatiskt när ett nytt avsnitt publiceras. Den relativa enkelheten gör att i princip vem som helst kan nå ut med hemproducerad radio eller film över hela världen. Poddsändningar beskrivs ibland som beröringspunkten mellan bloggande och vanlig radio.

Till skillnad från radio (och i likhet med bloggande) är det mycket låga startkostnader för poddradioproduktion. Detta gör att privatpersoner och kommersiella företag har liknande förutsättningar. Bland traditionella radiostationer och andra massmedier – både reklamfinansierad och public service – har det uppstått ett intresse för poddsändningar som både billigt och enkelt erbjuder modekonceptet time shifting. Till exempel började Sveriges Radio under våren 2005 erbjuda poddradioversioner av några (vilket senare har utökats till att omfatta en rad) av sina program, och BBC hoppade tidigt på tåget.

Med hjälp av särskild programvara (en så kallad poddradioklient), som fungerar som en nyhetsaggregator, kontrolleras prenumerationerna på regelbunden basis och nya publicerade ljudfiler laddas ned automatiskt. När så skett kan man flytta över filerna (eller låta klienten göra det automatiskt) till sin bärbara musikspelare eller liknande. Det är här “pod”-delen kommer då Ipod var den populäraste mp3-spelare vid begreppets lansering. Poddsändningar i sig kräver däremot ingen Ipod utan valfri bärbar musikspelare eller dator med programvara för uppspelning av ljudfiler är tillräckligt. Det vanligaste filformatet som används för poddsändningar är det komprimerade formatet mp3.

Apples Itunes är idag den otvivelaktigt ledande poddradioklienten med inbyggda funktioner för poddradio. Som ett komplement till det har Apple även skapat ett stort poddradio-register i anslutning till Itunes Store. Föga förvånande får poddsändningar från kommersiella radiostationer och företag störst utrymme. Vem som helst får dock lägga in en poddsändning i registret (vilket gör det sök- och prenumerationsbart), och flest poddsändningar är gjorda av oberoende producenter. I samband med lanseringen av den första Itunes-versionen som hade stöd för poddsändningar (4.9) ökade antalet prenumeranter dramatiskt.

Bakgrund

År 2003 producerade några programutvecklare på Apple ett skript som gjorde att Itunes kunde hämta hem ljudfiler ifrån bloggar. Målet var att man sedan skulle ha möjligheten att använda Itunes för att kunna synka dessa ljudfiler till sin mobil eller Ipod. Detta bidrog till att intresset för poddradio började öka.

Att poddsändningar fått större genomslag och popularitet har också underlättat distributionen av ljudinspelningar via Internet.

Genombrott

Poddsändning blev snabbt populärt 2004. Att peka ut en upphovsman är problematiskt, då tekniken i sig är gammal och många använt sig av tekniken innan namnet fanns. Att publicera ljudfiler på bloggar (så kallat audiobloggande var relativt populärt innan poddsändningarna, men även om många audiobloggar använde sig av RSS existerade kombinationen inte som ett koncept. Termen “Podcast” kan möjligtvis ha debuterat i en artikel av Ben Hammersley i The Guardian 12 februari 2004. Adam Carollas betydelse för poddradio må vara omtvistat, men hans insatser för mediets popularitet gjorde honom tidigt till något av en galjonsfigur för poddradio, varför han ofta benämns “the podfather”. På senare tid torde Leo Laporte, TWiT.tv:s centralgestalt, vara den enskilt mest inflytelserika poddsändaren.

I Sverige var det först under 2006 som mediet fick sitt stora genombrott. Detta märktes bland annat genom all uppmärksamhet från andra medier, en ökad etablering av nya poddsändningar samt att Sveriges första förening för poddare – Swecasters – bildades.

Fördelar med poddradio

Den stora fördelen med poddsändningar jämfört med andra ljudmedier är det som på engelska kallas för time shifting; det innebär i princip att man kan lyssna var och när man vill. Man är alltså inte längre beroende av att lyssna vid ett visst klockslag för att ta del av ett program. Inte heller är man beroende av att vara på en viss plats (till exempel vid en radio), utan man kan med hjälp av till exempel en bärbar mp3-spelare ta med sig ljudet överallt.

Ur ett producentperspektiv är en av de stora fördelarna att det i stort sett är gratis att producera poddsändningar. Det som krävs är en dator med internetuppkoppling, ett inspelningsprogram och en mikrofon. Även hyrda server-lösningar har sjunkit i pris, och bandbredd är inte längre ett problem. Vilken nivå man därefter väljer att lägga sig på är helt beroende på vilken ambitionsnivå man har (och vilken ekonomi).

Problem med poddradio

Då poddsändningar snabbt ökat i popularitet är det inte ovanligt att de mer populära sändarna börjar sälja in reklam och sponsring för att bekosta sin hobby. En ofta framhållen fördel med poddsändning – dess kommersiella oberoende – riskeras därför ironiskt nog bli lidande när publiken ökar.

Allt fler amerikanska företag har börjat med egna poddsändningar. Eftersom de har en bra överblick över annonsmarknaden, en befintlig säljorganisation och kan se stora ekonomiska vinstmöjligheter med mediet, riskerar den ideella scenen att drunkna.

Den utveckling som mest skulle gynna genren torde vara att priserna på bandbredd pressas.

Det finns dock leverantörer, specialiserade på poddar, som tillhandahåller obegränsad bandbredd till sina kunder mot en liten kostnad varje månad. Detta är den enklaste vägen att gå om man är beredd att betala en liten summa för att göra sin röst hörd. Exempel på detta är till exempel Libsyn och Podshow. Fördelen med en sådan leverantör är att de kan förse kanalen med statistik, marknadsföringsverktyg och andra tjänster som är lockande för poddare.

Poddsändningsscenen har ett väldigt brett vingspann. På gräsrotsnivå finns ljudbloggarna där vanliga privatpersoner talar om vad helst de tänker på. Vissa har mer krönikeartade analyser tänkt för en publik med liknande åsikter, andra har mer vardagliga sammanfattningar som mer liknar en dagbok. Vidare finns det tematiska poddsändningar som behandlar ett väl avgränsat område. Många av dessa bedriver nyhetsbevakning och -sammanfattning men det mesta utrymmet brukar ligga i kommenterande och diskuterande inslag. Särskilt vanliga är teknikrelaterad sändningar men det är få intressesfärer som inte är representerade. Vidare finns det poddsändningar med pedagogisk eller upplysande funktion. En sådan genre är soundseeing där en geografisk plats eller till exempel ett museum presenteras av någon som fysiskt befinner sig på platsen när sändningen spelas in.

Många poddar handlar om speciella ämnen som skaparna är intresserade av och vill dela med sig av, som till exempel filmer, böcker och historia.

Många traditionella radiostationer erbjuder delar av sitt utbud och/eller arkiv som poddsändningar. Ofta är programmen omklippta så att inget upphovsrättsskyddat material ska ingå. Även spelare från andra medier – som tidningar, tv-stationer, kommersiella webbplatser med mera – erbjuder sändningar som baserar sig på deras huvudsakliga verksamhet.

Den sista gruppen av poddsändningar kommer från företag, ofta starka inom andra medier än radio. Dessa poddsändningar är ofta utformade som förhandslyssningar eller direkt reklam för företagens varumärken. Det senaste åren har även poddar börjat användas som innehållsmarknadsföring där innehållet i sig inte är reklam, men där det angränsar till företagets verksamhetsområde eller på annat sätt går att koppla till företaget. Exempel på det är Norwegians “Framgångsresor”, Doros “Vem vill vara junior?”, Skånetrafikens “Sätet Bredvid” och Ikeas “Podologen”.

Man skiljer också på originalmaterial (engelska: original content) och övrigt material (engelska: non-original content). Den senare kategorin kan sägas representeras av till exempel Sveriges Radios podradiokanaler, där man övervägande lägger ut tidigare sänt radiomaterial i poddradioformat.

Originalmaterial syftar på program och kanaler som skapas enkom för poddradiomediet. Det som kan tyckas vara mest intressant ur ett kulturellt perspektiv torde vara originalmaterial.

Mätningar

Räckvidd mäts i Sverige på flera olika sätt. Sveriges radio mäter med ett verktyg, Perfect Day Media med ett annat och Acast med ett tredje vilket gör jämförelser svåra och godtyckliga.

En undersökning av Internetstiftelsen i Sverige visade att år 2018 lyssnade 51 procent av de svenska internetanvändarna på poddradio, varav åtta procent gjorde det dagligen. Lyssningen hade ökat med 22 procent sedan 2015. Bland yngre kvinnor i åldersgruppen 16–25 år lyssnade nästan varannan kvinna (47 %) på poddar regelbundet, dagligen eller varje vecka år 2018.

I en undersökning av Orvesto 2016 där 14 poddar listades var P3 Dokumentär den mest lyssnade podden med nästan 800 000 lyssnare varje månad. Både Värvet och Alex & Sigges podcast har omkring 200 000 lyssnare varje månad. Den största posten på listan var “Övriga poddar” med 832 000 lyssnare.

Svenska podcastpriset

Svenska podcasts har en prisutdelning varje år i form av Svenska podcastpriset som anordnas av Daytona Stockholm. Podcastpriset har delats ut årligen sedan 2006 till Sveriges bästa podcast. Vinnarna utses av lyssnarna genom en omröstning. 2014 vann Alex & Sigges podcast för tredje året i rad “Sveriges bästa podcast” och Tack För Kaffet Podcast vann “Bästa humor”.

Itunes

Juice

Winamp

Acast

Inga kommentarer
Kommentera