Specialundervisning

Vad är? / Pedagogik  / Specialundervisning

Vad är specialpedagogik?

Specialpedagogik är ett kunskaps- och forskningsområde som har sin grund i pedagogiken. Historiskt har specialpedagogisk forskning framför allt berört möjligheten att anpassa undervisningen för barn och vuxna i behov av särskilt stöd. Det finns idag ingen allmänt accepterad definition av vad specialpedagogik är....

Läs mer