Organsystem

Vad är? / Organ  / Organsystem

Vad är ett organ?

Organ är en yttre eller inre kroppsdel med specifik funktion och form, till exempel, hjärta, lunga. Ett organ består av vävnader, som i sin tur är bildade av olika sorters celler. Cellernas egna små strukturer - som kan liknas vid dess inre organ - kallas...

Läs mer