Nationalism

Vad är? / Nationalism
Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple

Vad är nationalism?

Nationalism är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen. Den som bekänner sig till nationalismen benämns nationalist....

Läs mer