Television

Vad är? / Massmedia  / Television
Tekniska museet 1952

Vad är det på tv?

Television är ett system inom telekommunikation för att på avstånd skicka ljud och tvådimensionella rörliga bilder till en mottagare. Numera betecknar termen, som kan förkortas TV, tv eller teve, även mediet eller för att beskriva tekniska lösningar som tillhör något av de olika TV-systemen. Systemet...

Läs mer