Marknadsföring

Vad är? / Marknadsföring
Aerotransport annons 1937

Vad är marknadsföring?

Marknadsföring är de aktiviteter ett företag utför för att fånga kunders och potentiella kunders intresse för företagets erbjudande. Marknadsföring kan definieras som en process där företag skapar värde för kunderna och bygger starka kundrelationer för att fånga kunders intresse i gengäld....

Läs mer