Marknadsekonomi

Vad är? / Marknadsekonomi
Chicago bot

Vad är marknadsekonomi?

En marknadsekonomi är ett socialt system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och efterfrågan. Detta kontrasteras ofta mot planekonomi, i vilken en central regering bestämmer priset på varor och tjänster med hjälp av...

Läs mer