Rättsekonomi

Vad är? / Mänskliga rättigheter  / Rättsekonomi
Declaration of Human Rights

Vad är mänskliga rättigheter?

De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och övrig internationell rätt, och preciseras i internationella överenskommelser. Dessa rättigheter reglerar relationen mellan statsmakten och individen och fastställer samtidigt vissa skyldigheter som staten har gentemot individen. De mänskliga rättigheterna har sitt ursprung i den engelska Magna...

Läs mer