Luftvägs- och lungsjukdomar

Vad är? / Luftvägs- och lungsjukdomar
Two Peak Flow Meters

Vad är astma?

Astma är ett inflammatoriskt syndrom som påverkar luftvägarna, och gör det svårt att andas. Symtomen beror oftast på att luftflödet begränsas (luftvägsobstruktion), och dessa symtom går ofta tillbaka, antingen av sig självt eller efter läkemedelsbehandlingar. Obstruktionen beror på sammandragning av luftrörens muskler, samt svullnad och...

Läs mer