Logaritmiska skalor

Vad är? / Logaritmiska skalor
Indicateurs colorés de pH

Vad är ph värde?

pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton, det vill säga en extra H+). Lösningar med låga pH-värden är sura och kallas syror, och de med...

Läs mer