Litterära termer

Vad är? / Litteraturstubbar  / Litterära termer

Vad är ett referat?

Ett referat är en, vanligen förkortad, text eller verbal redogörelse för ett händelseförlopp, ett anförande, ett verk eller liknande. Att referera innebär att återge ett händelseförlopp eller att sammanfatta innehållet i någon annans text med egna ord....

Läs mer