Krönikor

Vad är? / Krönikor
A pilgrimage in Europe and America leading to the discovery of the sourches of the Missisipi and Bloody River

Vad är krönika?

Krönika, är en litterär historisk framställning av yttre händelser i bestämd tidsföljd. Krönika utnyttjas i modernt språkbruk som beteckning för vissa kortare översikts- och tidningsartiklar samt radioföredrag över tilldragelser inom något område....

Läs mer
A pilgrimage in Europe and America leading to the discovery of the sourches of the Missisipi and Bloody River

Vad är en krönika?

Krönika, är en litterär historisk framställning av yttre händelser i bestämd tidsföljd. Krönika utnyttjas i modernt språkbruk som beteckning för vissa kortare översikts- och tidningsartiklar samt radioföredrag över tilldragelser inom något område....

Läs mer