Kromosomer

Vad är? / Kromosomer
MouseChromosomeTerritoriesBMC Cell Biol6-44Fig2e

Vad är kromosomer?

Kromosomer är mikroskopiskt synliga färgbara strukturer i en cell, som framträder vid celldelningen, mitosen. Mellan celldelningarna luckras kromosomerna upp och syns som ett diffust nätverk i cellkärnan och de enskilda kromosomerna kan inte längre urskiljas. En kromosom innehåller en lång tråd av DNA i vilken hela...

Läs mer