Vetenskaplig metod

Vad är? / Kritik  / Källor  / Vetenskaplig metod
New York

Vad är källkritik?

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga....

Läs mer