Socialism

Vad är? / Kommunism  / Marxistisk teori  / Politisk kultur  / Socialism
Sven Wollter

Vad är kommunism?

Kommunism är en grupp närbesläktade idéer om att produktionsmedlen i ett samhälle är gemensamt ägda. Inom marxismen är det också benämningen på det tillstånd i samhällsutvecklingen där klasserna och staten upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov. Enligt marxismen har historien behövt gå igenom...

Läs mer