Samvete

Vad är? / Kognition  / Känslor  / Personlighet  / Samvete

Vad är empati?

Empati betecknar förmågan att uppleva och förstå andra kännande individers känslor. Empatibegreppet är nära besläktat med inlevelse och medkänsla. Empati handlar om en psykisk förmåga att förstå och känna med andra, vare sig personen håller med eller inte; till exempel en psykolog kan ha empati...

Läs mer