Klimat

Vad är? / Klimat
Climatediagram-metric-english-Lund-Sweden-1961-1990

Vad är klimat?

Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder. Det är dock inte enbart glidande medelvärden som studeras, utan även variansen av dessa samt...

Läs mer