Kemi

Vad är? / Kemi
Atisane3

Vad är en molekyl?

En molekyl definieras som en grupp av två eller fler atomer ordnade i ett precist arrangemang med hjälp av kovalenta bindningar....

Läs mer