Känslor

Vad är? / Känslor

Vad är lycka?

Lycka är en känsla av välbehag. Under de senaste decennierna har ett forskningsfält växt fram, lyckoforskning, som undersöker vad som skapar lycka i människors liv....

Läs mer